Współpraca partnerska

Powiat Pucki

Powiat Pucki
24 czerwca 2006 w Starostwie Powiatowym w Pucku podpisane zostało Porozumienie o Współpracy pomiędzy Powiatem Puckim a Powiatem Gliwickim.
Cele współpracy to zacieśnianie przyjacielskich kontaktów pomiędzy społecznościami Powiatu Gliwickiego i Puckiego; wspieranie współpracy gospodarczej, społecznej oraz kulturalnej poprzez realizację wspólnych projektów w następujących dziedzinach: tradycje lokalne, regionalizm, turystyka, edukacja, kultura, współpraca organizacji pozarządowych, nowe technologie, promocja gospodarcza, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz obszarów wiejskich, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego; wymiana doświadczeń oraz informacji w obszarach obustronnego zainteresowania; wzajemna pomoc przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych.
www.starostwo.puck.pl
Facebook