Współpraca partnerska

Hrabstwo Denbighshire (Walia - Wielka Brytania)

Hrabstwo Denbighshire (Walia - Wielka Brytania)
9 listopada 2004 r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach zawarte zostało Porozumienie o Współpracy pomiędzy Powiatem Gliwickim a Hrabstwem Denbighshire. Dziedziny współpracy określone w dokumencie to przede wszystkim: rozwój przedsiębiorczości, wymiana kulturalna,  edukacja, rolnictwo,  nowe technologie,  turystyka oraz zarządzanie projektami unijnymi.
www.denbighe.gov.uk
Facebook