Władze Powiatu Gliwickiego

Zarząd Powiatu Gliwickiego kadencji 2018-2023

Starosta Gliwicki: Waldemar Dombek

Czytaj więcej
Zwiń

Wicestarosta Gliwicki: Adam Wojtowicz

Czytaj więcej
Zwiń

Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego: Ewa Jurczyga

Czytaj więcej
Zwiń

Prezydium Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2018-2023

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego: Andrzej Kurek

Czytaj więcej
Zwiń

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego: Włodzimierz Gwiżdż

Czytaj więcej
Zwiń

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego: Henryk Hibszer

Czytaj więcej
Zwiń

Radni Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2018-2023

Jacek Awramienko

Czytaj więcej
Zwiń

Waldemar Dombek

Czytaj więcej
Zwiń

Andrzej Frejno

Czytaj więcej
Zwiń

Włodzimierz Gwiżdż

Czytaj więcej
Zwiń

Henryk Hibszer

Czytaj więcej
Zwiń

Andrzej Hosz

Czytaj więcej
Zwiń

Ewa Jurczyga

Czytaj więcej
Zwiń

Tomasz Kowol

Czytaj więcej
Zwiń

Józef Kruczek

Czytaj więcej
Zwiń

Andrzej Kurek

Czytaj więcej
Zwiń

Jolanta Leśniowska

Czytaj więcej
Zwiń

Eugeniusz Loska

Czytaj więcej
Zwiń

Marek Marcisz

Czytaj więcej
Zwiń

Mirosław Marcol

Czytaj więcej
Zwiń

Dawid Rams

Czytaj więcej
Zwiń

Stanisław Rudzki

Czytaj więcej
Zwiń

Anna Smyl

Czytaj więcej
Zwiń

Krzysztof Stolarek

Czytaj więcej
Zwiń

Adam Sobierajski

Czytaj więcej
Zwiń

Teresa Szymońska

Czytaj więcej
Zwiń

Krystyna Urbańska

Czytaj więcej
Zwiń

Adam Wojtowicz

Czytaj więcej
Zwiń

Jacek Zarzycki

Czytaj więcej
Zwiń

Komisje Rady Powiatu Gliwickiego:

Komisja Rewizyjna


1. Tomasz Kowol – Przewodniczący Komisji;
2. Marek Marcisz – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Józef Kruczek – członek Komisji;
4. Teresa Szymońska– członek Komisji;
5. Krzysztof Stolarek – członek Komisji;
6. Andrzej Hosz - członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


1. Andrzej Hosz - Przewodniczący Komisji;
2. Mirosław Marcol - Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Jolanta Leśniowska - członek Komisji;
4. Eugeniusz Loska - członek Komisji;
5. Tomasz Kowol - członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Budżetu i Finansów


1. Krzysztof Stolarek – Przewodniczący Komisji;
2. Anna Smyl – członek Komisji;
3. Włodzimierz Gwiżdż – członek Komisji;
4. Dawid Rams – członek Komisji;
5. Krystyna Urbańska – członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu


1. Dawid Rams – Przewodniczący Komisji;
2. Stanisław Rudzki – członek Komisji;
3. Jolanta Leśniowska – członek Komisji;
4. Jacek Awramienko – członek Komisji;
5. Anna Smyl – członek Komisji;
6. Adam Sobierajski – członek Komisji;
7. Krystyna Urbańska – członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Ochrony Środowiska i Energii


1. Józef Kruczek – Przewodniczący Komisji;
2. Jacek Zarzycki – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Andrzej Frejno – członek Komisji;
4. Mirosław Marcol – członek Komisji;
5. Marek Marcisz – członek Komisji;
6. Włodzimierz Gwiżdż – członek Komisji;
7. Tomasz Kowol – członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju


1. Andrzej Frejno – Przewodniczący Komisji;
2. Eugeniusz Loska – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Stanisław Rudzki – członek Komisji;
4. Adam Sobierajski – członek Komisji;
5. Mirosław Marcol – członek Komisji.

Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Zdrowia i Wsparcia Rodziny


1. Krystyna Urbańska – Przewodnicząca Komisji;
2. Jacek Awramienko – członek Komisji;
3. Teresa Szymońska – członek Komisji;
4. Henryk Hibszer – członek Komisji;
5. Jacek Zarzycki – członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Kluby Radnych

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość

1. Krystyna Urbańska – Przewodnicząca Klubu;
2. Jolanta Leśniowska;
3. Marek Marcisz;
4. Adam Sobierajski;
5. Stanisław Rudzki.
Czytaj więcej
Zwiń

Klub radnych Moja Gmina Nasz Powiat

1. Włodzimierz Gwiżdż – Przewodniczący Klubu;
2. Ewa Jurczyga;
3. Jacek Zarzycki;
4. Józef Kruczek;
5. Mirosław Marcol.
Czytaj więcej
Zwiń

Klub radnych Porozumienie Mieszkańców Powiatu Gliwickiego

1. Henryk Hibszer – Przewodniczący Klubu;
2. Jacek Awramienko;
3. Eugeniusz Loska;
4. Teresa Szymońska.


 
Czytaj więcej
Zwiń

Klub radnych Zgoda i Przyszłość

1. Tomasz Kowol – Przewodniczący Klubu;
2. Waldemar Dombek;
3. Adam Wojtowicz;
4. Dawid Rams;
5. Andrzej Frejno;
6. Andrzej Hosz;
7. Krzysztof Stolarek;
8. Anna Smyl;
9. Andrzej Kurek.
Czytaj więcej
Zwiń