Władze Powiatu Gliwickiego

Zarząd Powiatu Gliwickiego kadencji 2018-2023

Waldemar Dombek

Waldemar Dombek

Starosta Gliwicki
Radny Rady Powiatu Gliwickiego
Pochodzi z Wilczy, drogę zawodową rozpoczynał w Pilchowicach, gdzie pracował w Gminnym Ośrodku Kultury i Urzędzie Gminy. Od blisko 30 lat radny – najpierw w gminie, a następnie w powiecie. W latach 2002-2010 pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, w kadencji 2010-2014 – wicestarosty, a 2014-2018 – starosty gliwickiego. W pracy w powiecie zawsze szczególną uwagę zwraca na sprawy z zakresu komunikacji i transportu (zwłaszcza modernizację infrastruktury drogowej), gospodarki, inwestycji i zamówień publicznych. W młodości uprawiał lekką atletykę i jako byłemu reprezentantowi Polski w biegach na 800 i 1500 m, bliska jest mu również działalność sportowa na rzecz lokalnej społeczności. Interesuje się polityką. Pełni funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Zgoda i Przyszłość”. Za swoje zaangażowanie i pracę otrzymał Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” i „Zasłużony dla budownictwa” oraz odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

 
Czytaj więcej
Zwiń
Adam Wojtowicz

Adam Wojtowicz

Wicestarosta Gliwicki
Radny Rady Powiatu Gliwickiego
Mieszka w Sierotach w gminie Wielowieś. Ma wyższe wykształcenie, jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego. Od 2009 r. do objęcia funkcji członka Zarządu Powiatu Gliwickiego (którą sprawował na przełomie lat 2014/2015) oraz następnie do listopada 2018 r. – dyrektor Zespołu Obsługi Placówek w Wielowsi, wcześniej pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Radny Rady Powiatu Gliwickiego w kadencji 2014-2018. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Interesuje się sportem, motoryzacją i lokalną historią.
 
Czytaj więcej
Zwiń
Ewa Jurczyga

Ewa Jurczyga

Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego
Radna Rady Powiatu Gliwickiego
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistka z zakresu edukacji. Przez 15 lat była dyrektorem Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5, a później Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie. Po przejściu na emeryturę we współpracy z Towarzystwem Miłośników Knurowa założyła Uniwersytet Trzeciego Wieku, którym kieruje do dziś. Od 2002 r. radna Rady Powiatu Gliwickiego, gdzie pełniła m.in. funkcję wiceprzewodniczącej. W kadencji 2014-2018 wicestarosta gliwicki. Jej praca i działalność zostały docenione nominacją do nagrody Diana 2009, przyznawanej wybitnym kobietom ziemi gliwickiej. Działa na rzecz aktywizacji kobiet jako ambasadorka stowarzyszenia Aktywność Kobiet. Laureatka konkursu „Knurów – Dobre Przykłady”. Nagrodzona tytułem „Kobieta na medal Gliwic i powiatu gliwickiego 2016”, a także zdobywczyni I miejsca w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Samorządowiec Województwa Śląskiego – Oceniamy Władze” w kategorii Radny Roku w powiecie gliwickim. – Te wyróżnienia są bardzo miłe, ale dla mnie najważniejsze jest duże poparcie mieszkańców dla mej działalności, co potwierdziły wybory, w których miałam imponujący wynik, uzyskując 2198 głosów – mówi Ewa Jurczyga. Najbardziej ceni sobie chwile spędzane w domu w towarzystwie rodziny, relaksuje się słuchając łagodnej muzyki i czytając książki. Lubi aktywny wypoczynek sportowy, jest entuzjastką nordic-walkingu, pływania i narciarstwa.

 
Czytaj więcej
Zwiń

Prezydium Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2018-2023

Andrzej Kurek

Andrzej Kurek

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
Radny Rady Powiatu Gliwickiego
Z zawodu lekarz weterynarii, właściciel Przychodni Weterynaryjnej w Toszku. Od 1990 r. związany z samorządem terytorialnym. W latach 1990-1998 był radnym Rady Gminy Toszek. Nabierał tam doświadczenia samorządowego, pracując jako wiceprzewodniczący rady oraz członek Zarządu Gminy. Od 1998 r. jest radnym Rady Powiatu Gliwickiego. Pełnił wiele funkcji – był przewodniczącym Komisji Statutowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji, a także wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki. W kadencji 2014-2018 przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. Jego pasjami są podróże i wędkarstwo – był akademickim mistrzem i wicemistrzem Polski w wędkarstwie gruntowym i podlodowym. Jako weterynarz kocha zwierzęta, w szczególności psy. Ma posokowca bawarskiego i kota. – Praca lekarza weterynarii daje mi ogromną satysfakcję, a sama w sobie jest pasją. Nie można jednak pracować bez przerwy, każdy potrzebuje chwili oddechu, nabrania dystansu, dlatego tak ważna jest dla mnie działalność w samorządzie terytorialnym – mówi.
Czytaj więcej
Zwiń
Włodzimierz Gwiżdż

Włodzimierz Gwiżdż

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
Radny Rady Powiatu Gliwickiego
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i podyplomowych studiów z zakresu zarządzania. Ponad 26 lat pracownik KWK Knurów-Szczygłowice, skąd odszedł na emeryturę jako główny inżynier energomechaniczny. Zawodowo czynny emeryt, zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, które są jego pasją. W samorządzie terytorialnym przez dwie kadencje był radnym Rady Miejskiej w Knurowie, a w latach 2014-2018 radny i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Energii Przyjazna Energia dla Powiatu Gliwickiego, na rzecz którego aktywnie działa. Wiceprezes Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Posiada liczne uprawnienia branży elektrycznej, energetycznej i OZE, jest członkiem komisji kwalifikacyjnych. Organizator wielu imprez o charakterze kulturalnym (festyny, wycieczki), charytatywnym i edukacyjnym (seminaria, sympozja, kursy). Lubi rodzinne podróże i spędzanie każdej wolnej chwili z rodziną.
 
Czytaj więcej
Zwiń
Henryk Hibszer

Henryk Hibszer

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
Radny Rady Powiatu Gliwickiego
Absolwent Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej, ukończył także podyplomowe studia z zakresu zarządzania szpitalem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Henryk Hibszer jest knurowianinem, pracuje w Szpitalu w Knurowie i w tamtejszym ZOZ-ie, z którym jest związany od 1988 r. Długoletni samorządowiec. Od 2002 r. – przez cztery kadencje – był radnym Rady Miasta Knurowa, w której w latach 2002-2006 i 2010-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W Radzie Powiatu Gliwickiego chce zajmować się głównie sprawami ochrony zdrowia, a jako wiceprzewodniczący – wpierać wszelkie pozytywne inicjatywy innych radnych. Żonaty, ma dorosłego syna. Jego hobby to uprawianie ogrodu i sporty zimowe, głównie jazda na nartach.
 
Czytaj więcej
Zwiń

Radni Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2018-2023

Jacek Awramienko

Jacek Awramienko

Okręg wyborczy nr 2 – Pyskowice
Mieszkaniec Pyskowic, lekarz. Uczył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Pyskowicach oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, dyplom lekarza medycyny otrzymał kończąc Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu. Od 1995 r. związany z pyskowicką służbą zdrowia, początkowo pracował w Szpitalu w Pyskowicach na Oddziale Wewnętrznym, a obecnie w NZOZ Centrum Usług Medycznych „REMEDIUM” jako lekarz rodzinny. Radny Rady Powiatu Gliwickiego od pierwszej kadencji samorządu powiatowego, czyli od 1998 r. W minionych kadencjach, jako członek Komisji Zdrowia oraz zawodowo lekarz, koncentrował się na problemach powiatowej służby zdrowia oraz sprawach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Wspierał funkcjonowanie powiatowych placówek służby zdrowia. Dbał o to, aby co roku w budżecie powiatu znajdowały się pieniądze na inwestycje, m.in. remonty i zakup sprzętu dla tych placówek – i takie też ma plany na tę kadencję. Żonaty, ma dwie córki. Jego hobby to turystyka górska, narciarstwo i żeglarstwo.
 
Czytaj więcej
Zwiń
Waldemar Dombek

Waldemar Dombek

Okręg wyborczy nr 3 – gminy Gierałtowice i Pilchowice
Pochodzi z Wilczy, drogę zawodową rozpoczynał w Pilchowicach, gdzie pracował w Gminnym Ośrodku Kultury i Urzędzie Gminy. Od blisko 30 lat radny – najpierw w gminie, a następnie w powiecie. W latach 2002-2010 pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, w kadencji 2010-2014 – wicestarosty, a 2014-2018 – starosty gliwickiego. W pracy w powiecie zawsze szczególną uwagę zwraca na sprawy z zakresu komunikacji i transportu (zwłaszcza modernizację infrastruktury drogowej), gospodarki, inwestycji i zamówień publicznych. W młodości uprawiał lekką atletykę i jako byłemu reprezentantowi Polski w biegach na 800 i 1500 m, bliska jest mu również działalność sportowa na rzecz lokalnej społeczności. Interesuje się polityką. Pełni funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Zgoda i Przyszłość”. Za swoje zaangażowanie i pracę otrzymał Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” i „Zasłużony dla budownictwa” oraz odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Czytaj więcej
Zwiń
Andrzej Frejno

Andrzej Frejno

Okręg wyborczy nr 4 – gminy Rudziniec i Sośnicowice
Mieszka w Niewieszy w gminie Rudziniec. Ma wyższe wykształcenie, jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej, ponadto ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim (prawo i administracja) oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie. Od 2002 r. jest kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach. Ma zacięcie społecznikowskie. Od dzieciństwa działa w OSP, gdzie przeszedł wszystkie stopnie wtajemniczenia, a obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Gliwicach. W latach 2002-2006 był radnym w Radzie Gminy Rudziniec, od 2008 r. sołtys Niewieszy. Radny powiatowy dwóch kadencji, gdzie skupia się na pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu gliwickiego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jego hobby to służba w OSP, jazda rowerem i narciarstwo.
Czytaj więcej
Zwiń
Włodzimierz Gwiżdż

Włodzimierz Gwiżdż

Okręg wyborczy nr 1 – Knurów
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i podyplomowych studiów z zakresu zarządzania. Ponad 26 lat pracownik KWK Knurów-Szczygłowice, skąd odszedł na emeryturę jako główny inżynier energomechaniczny. Zawodowo czynny emeryt, zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, które są jego pasją. W samorządzie terytorialnym przez dwie kadencje był radnym Rady Miejskiej w Knurowie, a w latach 2014-2018 radny i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Energii Przyjazna Energia dla Powiatu Gliwickiego, na rzecz którego aktywnie działa. Wiceprezes Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Posiada liczne uprawnienia branży elektrycznej, energetycznej i OZE, jest członkiem komisji kwalifikacyjnych. Organizator wielu imprez o charakterze kulturalnym (festyny, wycieczki), charytatywnym i edukacyjnym (seminaria, sympozja, kursy). Lubi rodzinne podróże i spędzanie każdej wolnej chwili z rodziną.
 
Czytaj więcej
Zwiń
Henryk Hibszer

Henryk Hibszer

Okręg wyborczy nr 1 – Knurów
Absolwent Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej, ukończył także podyplomowe studia z zakresu zarządzania szpitalem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Henryk Hibszer jest knurowianinem, pracuje w Szpitalu w Knurowie i w tamtejszym ZOZ-ie, z którym jest związany od 1988 r. Długoletni samorządowiec. Od 2002 r. – przez cztery kadencje – był radnym Rady Miasta Knurowa, w której w latach 2002-2006 i 2010-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W Radzie Powiatu Gliwickiego chce zajmować się głównie sprawami ochrony zdrowia, a jako wiceprzewodniczący – wpierać wszelkie pozytywne inicjatywy innych radnych. Żonaty, ma dorosłego syna. Jego hobby to uprawianie ogrodu i sporty zimowe, głównie jazda na nartach.
 
Czytaj więcej
Zwiń
Ewa Jurczyga

Ewa Jurczyga

Okręg wyborczy nr 1 – Knurów
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistka z zakresu edukacji. Przez 15 lat była dyrektorem Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5, a później Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie. Po przejściu na emeryturę we współpracy z Towarzystwem Miłośników Knurowa założyła Uniwersytet Trzeciego Wieku, którym kieruje do dziś. Od 2002 r. radna Rady Powiatu Gliwickiego, gdzie pełniła m.in. funkcję wiceprzewodniczącej. W kadencji 2014-2018 wicestarosta gliwicki. Jej praca i działalność zostały docenione nominacją do nagrody Diana 2009, przyznawanej wybitnym kobietom ziemi gliwickiej. Działa na rzecz aktywizacji kobiet jako ambasadorka stowarzyszenia Aktywność Kobiet. Laureatka konkursu „Knurów – Dobre Przykłady”. Nagrodzona tytułem „Kobieta na medal Gliwic i powiatu gliwickiego 2016”, a także zdobywczyni I miejsca w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Samorządowiec Województwa Śląskiego – Oceniamy Władze” w kategorii Radny Roku w powiecie gliwickim. – Te wyróżnienia są bardzo miłe, ale dla mnie najważniejsze jest duże poparcie mieszkańców dla mej działalności, co potwierdziły wybory, w których miałam imponujący wynik, uzyskując 2198 głosów – mówi Ewa Jurczyga. Najbardziej ceni sobie chwile spędzane w domu w towarzystwie rodziny, relaksuje się słuchając łagodnej muzyki i czytając książki. Lubi aktywny wypoczynek sportowy, jest entuzjastką nordic-walkingu, pływania i narciarstwa.
Czytaj więcej
Zwiń
Tomasz Kowol

Tomasz Kowol

Okręg wyborczy nr 3 – gminy Gierałtowice i Pilchowice
Zawodowo szkoli kierowców. Z wykształcenia geograf – pracę magisterską pisał na temat zmian użytkowania ziemi i stosunków wodnych na obszarze gminy Gierałtowice w XIX i XX wieku. Emeryt górniczy, przepracował 25 lat w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów. Radny Rady Powiatu Gliwickiego IV kadencji, gdzie uczestniczył w pracach kilku komisji: Komisji Rewizyjnej, Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji oraz Komisji Gospodarki, której w ostatnim roku kadencji przewodniczył. Od października 2015 r. doradca wójta Gminy Gierałtowice oraz jego zastępca w ostatnim roku ubiegłej kadencji.

 
Czytaj więcej
Zwiń
Józef Kruczek

Józef Kruczek

Okręg wyborczy nr 4 – gminy Rudziniec i Sośnicowice
Mieszka w Sośnicowicach i tam też pracuje – jest właścicielem firmy, zajmującej się m.in. usługami dostępu do internetu, tworzeniem sieci światłowodowych. Ma wykształcenie średnie techniczne. W latach 2014-2018 radny Rady Powiatu Gliwickiego. W Radzie Powiatu Gliwickiego łączy swe pasje zawodowe i społecznikowskie. – Jako radny dążę do większej cyfryzacji powiatu. Uważam, że informatyka powinna w większym stopniu niż obecnie służyć jego mieszkańcom – mówi. Jego drugą pasję stanowi OZE, czyli odnawialne źródła energii. – Będę zabiegał o wyposażenie powiatowych szkół, domów pomocy społecznej itp. w instalacje fotowoltaiczne. Zarówno na ten cel, jak i na wspomnianą cyfryzację można pozyskać duże środki unijne, o które pomogę zabiegać powiatowi. Jako radny zasiadam w nowo utworzonym Klastrze Energii Powiatu Gliwickiego, który niedawno otrzymał certyfikat od Ministra Energii – dodaje. Ma żonę, która jest pielęgniarką w ośrodku zdrowia w Sośnicowicach. Państwo Kruczkowie mają dwoje dzieci – syna Krzysztofa i córkę Wiolettę.
Czytaj więcej
Zwiń
Andrzej Kurek

Andrzej Kurek

Okręg wyborczy nr 5 – gminy Toszek i Wielowieś
Z zawodu lekarz weterynarii, właściciel Przychodni Weterynaryjnej w Toszku. Od 1990 r. związany z samorządem terytorialnym. W latach 1990-1998 był radnym Rady Gminy Toszek. Nabierał tam doświadczenia samorządowego, pracując jako wiceprzewodniczący rady oraz członek Zarządu Gminy. Od 1998 r. jest radnym Rady Powiatu Gliwickiego. Pełnił wiele funkcji – był przewodniczącym Komisji Statutowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji, a także wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki. W kadencji 2014-2018 przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. Jego pasjami są podróże i wędkarstwo – był akademickim mistrzem i wicemistrzem Polski w wędkarstwie gruntowym i podlodowym. Jako weterynarz kocha zwierzęta, w szczególności psy. Ma posokowca bawarskiego i kota. – Praca lekarza weterynarii daje mi ogromną satysfakcję, a sama w sobie jest pasją. Nie można jednak pracować bez przerwy, każdy potrzebuje chwili oddechu, nabrania dystansu, dlatego tak ważna jest dla mnie działalność w samorządzie terytorialnym – mówi.
Czytaj więcej
Zwiń
Jolanta Leśniowska

Jolanta Leśniowska

Okręg wyborczy nr 1 – Knurów
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także kilku kierunków studiów podyplomowych z zakresu szkolnictwa, samorządu terytorialnego, zarządzania kadrami, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. Od ponad 30 lat pracuje w knurowskiej oświacie, a od 15 lat jest dyrektorem Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie. Za swoją pracę otrzymała liczne odznaczenia państwowe i nagrody: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązową Odznakę za zasługi dla sportu, Brązowy Krzyż Zasługi, Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty i nagrody Prezydenta Miasta Knurów. Od dwóch lat realizuje samodzielnie lub współrealizuje z Miejską Szkołą Podstawową nr 2 w Knurowie projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego tego miasta. – Jako radna Powiatu Gliwickiego zamierzam zająć się przede wszystkim szeroko pojętą edukacją, w tym szkolnictwem specjalnym, problemami osób niepełnoprawnych, rozwojem sportu i pomocą społeczną. Mając ogromne doświadczenie w pracy z ludźmi, tymi małymi i dorosłymi także, zamierzam zaangażować się we współpracę z mieszkańcami naszego miasta i realizować ich potrzeby – mówi. Jest mężatką, matką dwóch dorosłych córek.

 
Czytaj więcej
Zwiń
Eugeniusz Loska

Eugeniusz Loska

Okręg wyborczy nr 3 – gminy Gierałtowice i Pilchowice
W Radzie Powiatu Gliwickiego zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie średnie – mechanik urządzeń automatyki przemysłowej. Jest muzykiem, występuje na scenie, gra na instrumentach klawiszowych i śpiewa. Angażuje się w działalność społeczną poprzez wspieranie inicjatyw samorządowych, nie tylko w powiecie gliwickim promując śląskie tradycje, gwarę, kulturę i obyczaje. W Radzie Powiatu zamierza się skupić na realizacji zadań leżących w obszarze ekologii i poprawy infrastruktury drogowej, a także wspierać wydarzenia kulturalne oraz propagować sport, szczególnie wśród młodzieży. Jest żonaty, ma córkę i syna. Jego zainteresowania to muzyka, sport oraz ogrodnictwo.
 
Czytaj więcej
Zwiń
Marek Marcisz

Marek Marcisz

Okręg wyborczy nr 3 – gminy Gierałtowice i Pilchowice
Z wykształcenia geolog górniczy. Pracuje na Politechnice Śląskiej jako nauczyciel akademicki w stopniu dr hab. inż. Rodowity Ślązak, mieszka w Gierałtowicach. Jest ściśle związany z naszym regionem i jego specyfiką, co przedkłada się na doświadczenia wyrażone stopniem górniczym Generalnego Dyrektora Górniczego III° (2016 r.), Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa RP” (2008 r.), Odznaką „Zasłużony dla Polskiej Geologii” (2008 r.) oraz Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę (2012 r.). Przewodniczący Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych, członek Zarządu Koła Zakładowego SITG przy PŚ, członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Katowicach, członek Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PŚ i delegat do Regionalnej Sekcji Nauki. – Postanowiłem kandydować do Rady Powiatu Gliwickiego, gdyż uważam, że moje kompetencje mogą wspomóc jej działalność w zakresie ochrony środowiska i edukacji, a osobiste doświadczenia także w dziedzinie ochrony zdrowia – mówi. Jego pasje to gry komputerowe, muzyka „hard” i „heavy”, fantastyka w literaturze i filmie oraz świat bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Jest żonaty, ma córkę.

 
Czytaj więcej
Zwiń
Mirosław Marcol

Mirosław Marcol

Okręg wyborczy nr 3 – gminy Gierałtowice i Pilchowice
Ukończył studia magisterskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, jest też absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie – ukończone kierunki to automatyka i robotyka, zarządzanie terytorialne oraz zarządzanie przedsiębiorstwami multienergetycznymi. Posiada także wykształcenie muzyczne jako słuchacz studiów organistowskich. Od 20 lat związany jest z działalnością samorządową. Pracuje jako kierownik USC w Urzędzie Gminy w  Gierałtowicach. Jest członkiem rady sołeckiej w Gierałtowicach, od 30 lat współpracuje z chórem „Skowronek” z Gierałtowic – najpierw jako członek, a następnie wieloletni akompaniator. – Mam cudowną żonę i dwóch wspaniałych synów – mówi. – Razem z rodziną i przyjaciółmi wspieramy lokalną działalność charytatywną poprzez organizowanie corocznych koncertów na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci. W ostatnim czasie miałem zaszczyt reprezentować nasz dekanat knurowski jako członek II Synodu Archidiecezji Katowickiej. W Radzie Powiatu Gliwickiego moją działalność będę skupiał na polepszaniu warunków życia w powiecie poprzez poprawę stanu dróg, budowanie nowych ścieżek rowerowych, a także ograniczanie niskiej emisji. Bliskie mi są działania dotyczące rozwoju kultury i zachowania tradycji śląskich oraz służące polepszaniu warunków nauki w powiatowych szkołach ponadpodstawowych.

 
Czytaj więcej
Zwiń
Dawid Rams

Dawid Rams

Okręg wyborczy nr 1 – Knurów
Jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a wcześniej Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Już trzecią kadencję, począwszy od 2010 r. jest radnym Rady Powiatu Gliwickiego – w obecnej przewodniczy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, pracuje również w Komisji Budżetu i Finansów. Sprawowanie funkcji radnego pojmuje jako służbę na rzecz mieszkańców. Jest żonaty - żona Elżbieta jest nauczycielką języka polskiego, ma dwoje dzieci – synka Macieja i córeczkę Marysię. Jego zainteresowania to książki, film i muzyka, śpiewa w chórze absolwentów knurowskiej „Schola Cantorum”.
Czytaj więcej
Zwiń
Stanisław Rudzki

Stanisław Rudzki

Okręg wyborczy nr 1 – Knurów
Emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, skończył też dwa kierunki studiów podyplomowych: trener I klasy piłki ręcznej i II klasy pływania, specjalizacja II stopnia z zakresu wychowania fizycznego. Pracował w knurowskich szkołach. Wychowawca wielu reprezentantek Polski w piłce ręcznej, zdobył z dziewczętami 2-krotnie brązowy medal Mistrzostw Polski, 6-krotnie mistrzostwo Śląska, a 5-krotnie wicemistrzostwo. Prowadził przez kilkanaście lat kadrę Śląska juniorów i juniorek w piłce ręcznej. Prezes – założyciel Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Knurowie i współzałożyciel Szkoły Sportowej i Międzyszkolnego Klubu Sportowego MKS „Unia” Knurów. Były przewodniczący Koła Nr 4 Emerytów w Knurowie, organizator wielu imprez sportowych i rekreacyjnych. Nagrodzony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP oraz wyróżniony „Laurem” Knurowa za całokształt pracy na rzecz rozwoju sportu w tym mieście. Ma dwie dorosłe córki – Balbinę i Karolinę. Radny Rady Powiatu Gliwickiego w kadencji 2006-2010 i 2014-2018.
Czytaj więcej
Zwiń
Anna Smyl

Anna Smyl

Okręg wyborczy nr 2 – Pyskowice
Od lat związana z pyskowicką oświatą – nauczycielka w Szkole Podstawowej  nr 4, prowadzi Ognisko Pracy Pozaszkolnej. W swej pracy stawia na ucznia i jego wszechstronny rozwój – efektywnie przygotowuje dzieci i młodzież do ogólnopolskich konkursów, doskonali ich umiejętności m.in. plastyczne i muzyczne oraz rozwija zainteresowania. Uważa, że każdy młody człowiek w trakcie swojej edukacji może i powinien odnieść sukces. Organizatorka wielu przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych, takich jak Sztab Miejski Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (już 25 lat), zespół Śpiewajki (też już trochę – 30-lecie), Minilisty, letnie warsztaty artystyczne, koncerty, wystawy prac wychowanków, działania ekologiczne, charytatywne, powiatowe konkursy recytatorskie, nauka pływania i inne. Od wielu lat razem z Polskim Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej efektywnie wspiera partnerstwo miast La Ricamarie i Pyskowic. Jest jednym z członków założycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Pyskowicach, który rozwija się w pięknym stylu. – Działając w Radzie Powiatu Gliwickiego od 2014 roku kieruję się zasadami porozumienia, współpracy i skuteczności – mówi. Wykorzystuje swą wiedzę do dalszego pozyskiwania funduszy unijnych i innych, aby w jeszcze szerszym zakresie rozwijać oświatę, kulturę i sport w Pyskowicach i w powiecie.  
 
Czytaj więcej
Zwiń
Adam Sobierajski

Adam Sobierajski

Okręg wyborczy nr 1 – Knurów
Śpiewak operowy, absolwent Wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Mieszka w Knurowie, gdzie przed studiami ukończył LO im. I. J. Paderewskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1999 r. w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk", następnie był solistą Gliwickiego Teatru Muzycznego i Teatru Muzycznego w Lublinie, a obecnie – Opery Krakowskiej i Opery Śląskiej w Bytomiu. Organizator wielu charytatywnych koncertów oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych – inicjator i prowadzący „Wieczory z Operą i Operetką” w Knurowie, wyjazdów na spektakle operowe, wieloletni animator kultury i propagator sportu. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali wokalnych, m.in. zdobywcą III nagrody na I Europejskim Konkursie Tenorów w Sosnowcu  (2009 r.). W 2017 r. wyróżniony najwyższym miejskim odznaczeniem, „Laurem Knurowa” za rozsławianie miasta. W tym samym roku „Osobowość Roku” powiatu gliwickiego w kategorii „Kultura”. Dwukrotnie odznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „Zasłużony działacz kultury”. W latach 2014-2018 był radnym Rady Miasta Knurowa. W Radzie Powiatu Gliwickiego zamierza promować powiat poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, chce angażować się w pomoc potrzebującym (szczególnie chorym dzieciom) przygotowując charytatywne imprezy sportowe, będzie dążył do wykorzystania infrastruktury sportowej dla większej aktywności fizycznej mieszkańców powiatu. Jest żonaty, ma córkę. Jego hobby to opera i sport (w szczególności piłka nożna) oraz motoryzacja.

 
Czytaj więcej
Zwiń
Krzysztof Stolarek

Krzysztof Stolarek

Okręg wyborczy nr 1 – Knurów
Doświadczony samorządowiec. W latach 2002-2006 i 2010-2018 radny Rady Powiatu Gliwickiego (gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego), wcześniej radny Rady Miasta Knurów. Jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie zarządza wszystkimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi należącymi do miasta. W zakres jego kompetencji wchodzi również budowa nowych, remonty i modernizacje już istniejących, a także pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, np. funduszy unijnych czy programów rządowych. Organizuje imprezy rekreacyjno-sportowe dla młodzieży oraz mieszkańców Knurowa. Jego hobby to dobra książka, muzyka, malarstwo, rzeźba i oczywiście sport oraz rekreacja. Jest ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie, a w tej pasji towarzyszy mu syn. W Radzie Powiatu chce się zajmować oświatą, sprawami służby zdrowia (jego żona jest pielęgniarką), inwestycjami oraz oczywiście sportem i rekreacją.

 
Czytaj więcej
Zwiń
Małgorzata Szymańska

Małgorzata Szymańska

Okręg wyborczy nr 4 – gminy Rudziniec i Sośnicowice
Ma wykształcenie wyższe, skończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Opolskim, a następnie studia podyplomowe na trzech kierunkach: zarządzanie pomocą społeczną, zarządzanie administracją oraz doradztwo zawodowe. Mieszka w Rachowicach (gm. Sośnicowice). Jest dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach. Od lat zajmuje się działalnością społeczną – jest jedną z założycielek Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Nadzieja” w Sośnicowicach, udzielała się w radzie sołeckiej i jest wszędzie tam, gdzie trzeba komuś pomóc. Jej marzeniem jest, by pomoc rehabilitacyjna i terapeutyczna dla dzieci, dorosłych i osób starszych była zapewniona na poziomie gminy, jak najbliżej mieszkańców.  W Radzie Powiatu Gliwickiego chce zajmować się sprawami pomocy społecznej i zdrowia, a także promocją powiatu.
Jest mężatką, ma dwóch synów. Jej hobby to praca w ogrodzie, a także projektowanie wnętrz i ich remontowanie.
 
Czytaj więcej
Zwiń
Teresa Szymońska

Teresa Szymońska

Okręg wyborczy nr 4 – gminy Rudziniec i Sośnicowice
Z wykształcenia pielęgniarka, szeroko znana z działalności regionalnej i społecznej. - Cenię sobie współpracę, dlatego wiele podejmowanych przeze mnie inicjatyw udaje się zrealizować. Działam społecznie na rzecz regionu i swojej Małej Ojczyzny, którą kocham, szanuję i cenię... – mówi. Zawsze lubiła pomagać innym. Jest wolontariuszką Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. W 2015 r. otrzymała statuetkę „Przyjaciela Wolontariatu”. Od 4 lat przewodnicząca Rady Mieszkańców w Sośnicowicach, w której wcześniej przez 3 kadencje była członkiem. Bliskie jej sercu są tradycje śląskie i gwara, dlatego też utworzyła „w Miasteczku” (jak mówi o Sośnicowicach) Izbę Tradycji, która cieszy się wielkim zainteresowaniem. W 2016 r. wygrała konkurs „Po naszymu czyli po śląsku” i otrzymała zaszczytny tytuł „Ślązaczki Roku”. Rok później Kapituła 12 edycji plebiscytu „Nowin Gliwickich” i Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej uhonorowała ją tytułem Kobiety Roku – Dianą 2017. – Za działania społeczne we wrześniu 2017 roku Rada Powiatu Gliwickiego przyznała mi w kategorii indywidualnej nagrodę Bene Meritus, którą sobie bardzo cenię – dodaje. W Radzie zamierza wspierać i wprowadzać do realizacji każdą działalność mającą na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Jej hobby to fotografowanie.

 
Czytaj więcej
Zwiń
Krystyna Urbańska

Krystyna Urbańska

Okręg wyborczy nr 2 – Pyskowice
Jest absolwentką gliwickiego LO nr 2 oraz Medycznego Studium Zawodowego w Zabrzu – kierunek elektroradiologia. Pracę jako technik rtg rozpoczęła w 1977 r. w Przychodni Górniczej przy Kopalni „Wujek" w Katowicach, a następnie pracowała w Centralnym Szpitalu Górniczym w Katowicach-Ochojcu. W 1981 r. zamieszkała w Pyskowicach i zawodowo związała się z tutejszym szpitalem, gdzie przepracowała 21 lat, a później – 14 lat w 106 Szpitalu Wojskowym w Gliwicach w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, wykonując badania rentgenowskie i tomografię komputerową. Była też nauczycielem praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zabrzu, przygotowując praktycznie słuchaczy studium medycznego do pracy z pacjentem i zdania egzaminu państwowego. W 1996 r. ukończyła Studium Życia Rodzinnego, uzyskując tytuł nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny, a w 1998 r. – instruktora NPR-u. W latach 1990-1994 i 1998-2002 pełniła funkcję radnej Miasta Pyskowice, a od 2014 do 2018 była radną Rady Powiatu Gliwickiego. – Zamierzam dołożyć wszelkich starań, aby placówki służby zdrowia były wyposażane w coraz nowocześniejszy sprzęt medyczny. Na sercu leży mi również dofinansowanie remontów w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, tak aby ten piękny obiekt wraz z otoczeniem był wizytówką miasta i powiatu – mówi. Mężatka, mama czwórki dorosłych dzieci, babcia i teściowa. Kocha muzykę, przyrodę, pracę w ogródku, spacery po lesie i zbieranie grzybów, lubi podróże i jazdę na rowerze, dobrą książkę, sport.
Czytaj więcej
Zwiń
Adam Wojtowicz

Adam Wojtowicz

Okręg wyborczy nr 5 – gminy Toszek i Wielowieś
Mieszka w Sierotach w gminie Wielowieś. Ma wyższe wykształcenie, jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego. Od 2009 r. do objęcia funkcji członka Zarządu Powiatu Gliwickiego (którą sprawował na przełomie lat 2014/2015) oraz następnie do listopada 2018 r. – dyrektor Zespołu Obsługi Placówek w Wielowsi, wcześniej pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Radny Rady Powiatu Gliwickiego w kadencji 2014-2018. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Interesuje się sportem, motoryzacją i lokalną historią.
 
Czytaj więcej
Zwiń
Jacek Zarzycki

Jacek Zarzycki

Okręg wyborczy nr 5 – gminy Toszek i Wielowieś
Doświadczony samorządowiec, ma 27 lat stażu zawodowego na różnych stanowiskach w administracji samorządowej. W kadencji 2014-2018 radny Rady Powiatu Gliwickiego oraz członek Zarządu Powiatu Gliwickiego. Studia ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek administracja, dodatkowo zaś ma ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i PR. Przez 14 lat prezes stowarzyszenia „Dobro Dziecka" w Toszku. Przez 4 lata prowadził sprawy związane z ochroną środowiska w prywatnej firmie zajmującej się odzyskiem odpadów. W wolnych chwilach z rodziną i znajomymi lubi jeździć na rowerze i wędrować po cudownych zakątkach gminy Toszek i powiatu gliwickiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Wykaz radnych Rady Powiatu Gliwickiego według okręgów wyborczych


Okręg wyborczy nr 1 obejmujący obszar Gminy Miasta Knurów
 
1. Stanisław Rudzki – KW “Prawo i Sprawiedliwość”
2. Jolanta Leśniowska – KW “Prawo i Sprawiedliwość”
3. Adam Sobierajski – KW “Prawo i Sprawiedliwość”
4. Dawid Rams – KWW ”Zgoda i Przyszłość”
5. Krzysztof Stolarek – KWW “Zgoda i Przyszłość”
6. Ewa Jurczyga – KWW “Moja Gmina Nasz Powiat”
7. Włodzimierz GwiźdźKWW “Moja Gmina Nasz Powiat”
8. Henryk Hibszer – KWW “Porozumienie mieszkańców”
 
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący obszar Gminy Miasta Pyskowice
 
1.Krystyna Urbańska KW “Prawo i Sprawiedliwość”
2.Anna Smyl – KWW “Zgoda i Przyszłość”
3.Jacek Awramienko – KWW “Porozumienie Mieszkańców”
 
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący obszar Gminy Gierałtowice i Gminy Pilchowice
 
1. Marek Marcisz – KW “Prawo i Sprawiedliwość”
2. Waldemar Dombek – KWW “Zgoda i Przyszłość”
3. Tomasz Kowol – KWW “Zgoda i Przyszłość”
4. Mirosław Marcol – KWW “Moja Gmina Nasz Powiat”
5. Eugeniusz Loska – KWW “Porozumienie Mieszkańców”
 
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący obszar Gminy Rudziniec i Gminy Sośnicowice
 
1. Andrzej Frejno – KWW “Zgoda i Przyszłość”
2. Józef Kruczek KWW “Moja Gmina Nasz Powiat”
3. Teresa Szymońska – KWW “Porozumienie Mieszkańców”
4. Małgorzata Szymańska – KWW “Zgoda i Przyszłość”
 
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący obszar – Gmina Toszek i Gmina Wielowieś
 
1. Andrzej Kurek – KWW “Zgoda i Przyszlość”
2. Adam Wojtowicz – KWW “Zgoda i Przyszłość”
3. Jacek Zarzycki – KWW “Moja Gmina Nasz Powiat”
Czytaj więcej
Zwiń

Komisje Rady Powiatu Gliwickiego:

Komisja Rewizyjna


1. Tomasz Kowol – Przewodniczący Komisji;
2. Marek Marcisz – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Józef Kruczek – członek Komisji;
4. Teresa Szymońska – członek Komisji;
5. Krzysztof Stolarek – członek Komisji;
Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


1. Mirosław Marcol – Przewodniczący Komisji;
2. Jolanta Leśniowska – Wiceprzewodnicząca Komisji;
3. Eugeniusz Loska – członek Komisji;
4. Tomasz Kowol – członek Komisji;
5. Małgorzata Szymańska – członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Budżetu i Finansów


1. Krzysztof Stolarek – Przewodniczący Komisji;
2. Anna Smyl – Wiceprzewodnicząca Komisji;
3. Włodzimierz Gwiżdż – członek Komisji;
4. Dawid Rams – członek Komisji;
5. Krystyna Urbańska – członek Komisji;
6. Henryk Hibszer – członek Komisji;
7. Andrzej Frejno – członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu


1. Dawid Rams – Przewodniczący Komisji;
2. Jolanta Leśniowska – Wiceprzewodnicząca Komisji;
3. Stanisław Rudzki – członek Komisji;
4. Jacek Awramienko – członek Komisji;
5. Anna Smyl – członek Komisji;
6. Adam Sobierajski – członek Komisji;
7. Krystyna Urbańska – członek Komisji;
8. Małgorzata Szymańska – członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Ochrony Środowiska i Energii


1. Józef Kruczek – Przewodniczący Komisji;
2. Jacek Zarzycki – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Mirosław Marcol – członek Komisji;
4. Marek Marcisz – członek Komisji;
5. Włodzimierz Gwiżdż – członek Komisji;
6. Tomasz Kowol – członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju


1. Andrzej Frejno – Przewodniczący Komisji;
2. Eugeniusz Loska – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Stanisław Rudzki – członek Komisji;
4. Mirosław Marcol – członek Komisji;
5. Józef Kruczek – członek Komisji.


Czytaj więcej
Zwiń

Komisja Zdrowia i Wsparcia Rodziny


1. Krystyna Urbańska – Przewodnicząca Komisji;
2. Jacek Awramienko – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Teresa Szymońska – członek Komisji;
4. Henryk Hibszer – członek Komisji;
5. Jacek Zarzycki – członek Komisji;
6. Adam Sobierajski – członek Komisji;
7. Jolanta Leśniowska – członek Komisji;
8. Małgorzata Szymańska – członek Komisji.
Czytaj więcej
Zwiń

Kluby Radnych

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość

1. Krystyna Urbańska – Przewodnicząca Klubu;
2. Jolanta Leśniowska;
3. Marek Marcisz;
4. Adam Sobierajski;
5. Stanisław Rudzki.
Czytaj więcej
Zwiń

Klub radnych Moja Gmina Nasz Powiat

1. Włodzimierz Gwiżdż – Przewodniczący Klubu;
2. Ewa Jurczyga;
3. Jacek Zarzycki;
4. Józef Kruczek;
5. Mirosław Marcol.
Czytaj więcej
Zwiń

Klub radnych Porozumienie Mieszkańców Powiatu Gliwickiego

1. Henryk Hibszer – Przewodniczący Klubu;
2. Jacek Awramienko;
3. Eugeniusz Loska;
4. Teresa Szymońska.


 
Czytaj więcej
Zwiń

Klub radnych Zgoda i Przyszłość

1. Tomasz Kowol – Przewodniczący Klubu;
2. Waldemar Dombek;
3. Adam Wojtowicz;
4. Dawid Rams;
5. Andrzej Frejno;
6. Krzysztof Stolarek;
7. Anna Smyl;
8. Andrzej Kurek;
9. Małgorzata Szymańska.
Czytaj więcej
Zwiń

Dyżury radnych Powiatu Gliwickiego

2021 rok

Czytaj więcej
Zwiń
Facebook