Wielowieś

Sołectwa:
 • Wielowieś
 • Błażejowice
 • Czarków
 • Dąbrówka
 • Gajowice
 • Kieleczka
 • Radonia
 • Raduń - Borowiany
 • Sieroty
 • Świbie
 • Wiśnicze
 • Zacharzowice

Urząd Gminy Wielowieś
ul. Główna 1
44 - 187 Wielowieś
tel. 32 237 85 00
faks 32 237 85 08
e- mail: info@wielowies.pl
www.wielowies.pl

Wójt - Ginter Skowronek
Przewodnicząca Rady - Klaudia Pallach
   
Powierzchnia - 11659 ha
Ludność - 5922
(wg GUS - dane z 1.01.2013 r.)

Gmina WIELOWIEŚ
Gmina Wielowieś  jest jedną z 8 gmin powiatu gliwickiego. Swoim obszarem obejmuje 12 sołectw co stanowi pow. 11 659 ha. Gmina ma charakter typowo rolniczy stąd duża powierzchnia  użytków rolnych, bo aż 7 605 ha  (65,23 % pow. ogólnej), lasy natomiast zajmują pow. 3 270 ha, pozostałe grunty to pow. 784 ha. Gminę zamieszkuje ok. 6 000 mieszkańców w  większości pracujących we własnych rodzinnych gospodarstwach rolnych, są jednak i nowi mieszkańcy, którzy docenili uroki gminy i postanowili osiedlić się tutaj na stałe. Mimo bliskości aglomeracji miejskich tutejsze pejzaże i pagórkowate tereny łamią stereotyp tzw. „czarnego śląska”. Malownicze krajobrazy napawają spokojem i optymizmem. Gmina Wielowieś może poszczycić się bogatym środowiskiem przyrodniczym, ciekawą florą i fauną. Przedstawicieli flory i fauny można spotkać w rezerwacie przyrody „Hubert”, którego powierzchnia  wynosi 14,3 ha. Istotną rolę w gminie odgrywa również budownictwo. Architektura dawnych wieków łączy się z nowoczesnością.

W ostatnich latach zrealizowano kilka poważnych inwestycji takich jak :
 • budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” służących rekreacji i poprawie tężyzny fizycznej,
 • budowa oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej w Wielowsi, do której, podłączonych zostało niemal 100 % budynków mieszkalnych oraz obiekty użyteczności publicznej,
 • powstanie SKANSENU w Wielowsi, którego celem było zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej gminę oraz przybliżenie obrazu dawnego wiejskiego życia.

Warte uwagi są również cenne budowle zabytkowe : urokliwe kapliczki, drewniane kościółki, krzyże przydrożne, cmentarz żydowski, a także pałace i dworki rozsiane po całym terenie.

Zapraszamy do nas turystów i ludzi przedsiębiorczych, chętnych do podejmowania działań.

Odwiedzając Gminę Wielowieś przekonacie się sami ile mamy do zaoferowania.
 
Facebook