Sośnicowice

Sołectwa:
  • Sośnicowice
  • Bargłówka
  • Kozłów
  • Łany Wielkie
  • Sierakowice
  • Smolnica
  • Rachowice
  • Trachy
  • Tworóg Mały

Urząd Miasta i Gminy Sośnicowice
Rynek 19
44 - 153 Sośnicowice
tel. 32 238 71 91
faks 32 238 75 50
e- mail:  um@sosnicowice.pl
http://www.sosnicowice.pl

Burmistrz - Leszek Kołodziej
Przewodnicząca Rady - Regina Bargiel

Powierzchnia - 11650 ha
Ludność - 8659
(wg GUS - dane z 1.01.2013 r.)

Początki Sośnicowic sięgają XIII wieku. W roku 1506r. Sośnicowice uzyskały prawa miejskie, Sośnicowice  posiadały swoją Radę Miejską oraz pieczęć. W ówczesnym czasie był to prężny ośrodek handlu i rzemiosła położony na starym szlaku handlowym pomiędzy Opawą a Wrocławiem.

Prawa miejskie utraciły Sośnicowice po zakończeniu II wojny światowej w 1945r. na skutek reformy administracyjnej państwa, udało się je odzyskać z dniem 1.01.1996r. Obecnie Sośnicowice to jedno z najmniejszych na Śląsku miasteczek.

Dziś w Sośnicowicach mają swoją siedzibę władze gminy,  oprócz miasta Sośnicowice w skład gminy wchodzą sołectwa: Bargłówka, Łany Wielkie, Kozłów, Rachowice, Smolnica, Sierakowice, Trachy, Tworóg Mały. Położenie Sośnicowic przy aglomeracji śląskiej wpływa na ich gospodarczy rozwój. Przy autostradzie A4, w Gminie Sośnicowice utworzono Miejsca Obsługi Podróżnych w Kozłowie i Rachowicach natomiast w odległości dwóch kilometrów od  węzła Ostropa Gmina utworzyła "Strefę Aktywności Gospodarczej" oferując prawie 13 ha uzbrojonych terenów pod działalność gospodarczą.

Gmina Sośnicowice to miejsce przyjazne środowisku co powoduje, że ciągle wzrasta chęć osiedlania się na jej terenie, w związku z tym gmina  oferuje uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe. O atrakcyjności tego miejsca świadczy też fakt, że ponad 58% powierzchni gminy to lasy, które są doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku, w tym rowerowego, miejscami, które szczególnie warto odwiedzić to specjalnie przygotowane ścieżki Przyrodniczo-leśne w Smolnicy i Rachowicach.

Gmina może się również pochwalić się infrastrukturą  i to nie tylko techniczną taką jak: sieci energetyczne, teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne ale także edukacyjną - szkoły, przedszkola, nowoczesne Gminne Centrum Społeczno Kulturalne oraz sportową. Bezsprzecznym atutem gminy jest także dobrze zorganizowany transport zbiorowy a świetne skomunikowanie drogowe z aglomeracja śląską w tym z lotniskiem w Katowicach-Pyrzowicach stanowią o atrakcyjności gminy.

 
Facebook