Rządowy Fundusz Inwestycji LokalnychPowiat Gliwicki otrzymał 4 796 625,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie całości lub części wydatków inwestycyjnych w ramach zadań realizowanych w latach 2020 – 2022.