Rowerem przez powiat gliwicki


 
Zakończyła się realizacja projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne.

Projekt był realizowany wspólnie przez Powiat Gliwicki, pełniący rolę lidera oraz wszystkie gminy z terenu powiatu – Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec, Toszek i Wielowieś.

Projekt miał na celu utworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców zachodniej części  Subregionu Centralnego poprzez zmodernizowanie i oznakowanie sieci tras rowerowych o długości 211,5 km na terenie powiatu gliwickiego oraz utworzenie czterech obiektów infrastruktury okołoturystycznej. Zakłada się, że będą one spełniały następujące funkcje:
  • turystyczno – rekreacyjną – w zakresie spędzania wolnego czasu, a także propagowania zdrowego stylu życia,
  • promocyjną – w zakresie przyciągania turystów spoza powiatu i regionu,
  • edukacyjną – w zakresie możliwości tworzenia ścieżek dydaktycznych na pewnych fragmentach,
Dzięki projektowi mieszkańcy gmin powiatu gliwickiego i przyjezdni turyści mogą korzystać z oznakowanych i zmodernizowanych tras rowerowych oraz dwóch centrów turystyki rowerowej – wiaty na Zamku w Chudowie, zadaszonej bastei na Zamku w Toszku oraz miejsc postojowych nad Jeziorem Pławniowickim i w Rachowicach. Tu również na rowerzystów czekać będą ławki, stoły i stojaki na rowery. 

W ramach projektu oznakowanych zostało 211,5 km następujących tras rowerowych:

 
Numery tras są zgodne z koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Litery przy numerach oznaczają kolory tras:
  • C – czerwony,
  • N – niebieski,
  • Z – zielony,
  • Y – żółty,
  • S – czarny.

 
Jazda na rowerze to jeden z najzdrowszych sposobów spędzania wolnego czasu – zgodnie z najnowszymi wynikami badań, systematyczne korzystanie z uroków „dwóch kółek” poprawia pracę serca, zwiększa pojemność płuc, wzmacnia mięśnie, a nawet… podnosi odporność na stres.

Trasy dla rowerów, rowery dla zdrowia!
Do pobrania mapy ścieżek rowerowych:


Facebook