Zdalna szkołaProjekt realizowany w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: kwiecień - maj 2020 r.
Wartość projektu: 80 000,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 80 000,00 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach

W ramach projektu zostało zakupionych 35 przenośnych komputerów, które zostały przekazane do poszczególnych szkół Powiatu Gliwickiego:
-Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie otrzymał 10 komputerów,
-Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – 11,
-Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej  w Pyskowicach – 7,
-Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie – 3,
-Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach – 4.

Sprzęt został rozdysponowany wśród uczniów, mogą z niego również korzystać nauczyciele. Po zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, sprzęt będzie wykorzystywany np. podczas lekcji.
Facebook