Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością

                            
Projekt jest realizowany w ramach sektora Edukacja szkolna - akcja KA219 Programu Erasmus+

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019 r.
Wartość projektu: 19 910 EURO (w tym wartość dofinansowania: 19 910 EURO)
 
Lider projektu: Zàkladnì škola a Prakticka škola, Opava – Czechy
Partner projektu: Powiat Gliwicki
Realizator projektu: Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach
 
Celem projektu jest kontynuacja stałej współpracy z czeskim partnerem w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach projektu 12 nauczycieli i 20 uczniów będzie uczestniczyło w wyjazdach do czeskiego partnera projektu. Projekt koncentruje się na praktycznym zastosowaniu indywidualnych terapii do nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie będą bezpośrednimi uczestnikami terapii.
 
Facebook