Śląskie kadry DPS vs. COVID-19

projekt grantowy realizowany przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrany w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19
w 2020 r.
 
Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w tym osób realizujących w nich usługi społeczne. Działania zaplanowane
w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.
 
Wartość grantu przyznanego Powiatowi Gliwickiemu:
  • dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach: 459 191,00 zł
  • dla Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej: 124 335,37 zł
 
Okres realizacji: 01.08 – 30.11.2020 r.
 
Środki pozyskane przez Powiat Gliwicki przeznaczone są na wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej i "Ostoja" w Sośnicowicach,
w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
Facebook