Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych


Projekt realizowany w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 15.07.2015 – 31.12.2017 r.
Wartość projektu: 2 286 598,03 zł (w tym wartość dofinansowania: 1 719 729,16 zł)

Przedmiotem projektu jest stworzenie/modernizacja infrastruktury Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla zawodów kucharz i murarz-tynkarz oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy stolarza/pracownika obróbki drewna wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach poprzez stworzenie pracowni z wyposażeniem dla ww. zawodów oraz szerokie dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, m.in. poprzez budowę windy. Projekt wpłynie na: poprawę warunków i jakości kształcenia w ww. zawodach, rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy; dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji.
 
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
w Pyskowicach kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej (w zawodach kucharz i murarz-tynkarz) oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy (w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy stolarza/pracownika obróbki drewna) poprzez:
1. stworzenie pracowni wraz z wyposażeniem dla zawodu murarz-tynkarz, kucharz, pomoc kucharza, pomoc obsługi hotelowej oraz pomoc stolarza/pracownika obróbki drewna;
2. szerokie dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, m.in. budowa windy;
3. poprawa warunków i jakości kształcenia w placówce w ww. zawodach;
4. rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy;
5. dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy
i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców;
6. podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji.

Audycja telewizyjna m.in. na temat zrealizowanego projektu znajduje się TUTAJ - odcinek 16.
Facebook