Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku

Projekt został zrealizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie Comenius Regio

Okres realizacji projektu:: sierpień 2011 – lipiec 2013
Wartość projektu:  179 640,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 155 160,00 zł)

W projekcie uczestniczyli:
  • po stronie walijskiej: Denbighshire County Council (lider projektu), Ysgol Tir Morfa, C-SAW North Wales–Community Support for Autism in Wales;
  • po stronie polskiej: Powiat Gliwicki (partner wiodący), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach,  Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie.
Głównym celem projektu była poprawa jakości edukacji specjalnej w Walii i na Śląsku poprzez wspólną pracę na rzecz identyfikacji i wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych uczniów m.in. za pomocą budowania poczucia tożsamości kulturowej i regionalnej. Budowane w ten sposób poczucie przynależności sprzyja rozwojowi umiejętności uczniów – zarówno edukacyjnych, jak i społecznych. Środkiem do osiągnięcia założonego celu była organizacja wyjazdów studyjnych, konferencji i warsztatów służących porównaniu systemów i metod edukacyjnych  w krajach partnerskich oraz stosowanych tam form udzielania wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pisaliśmy o projekcie :