Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408

Projekt został zrealizowany w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu: październik 2008 r. – czerwiec 2015 r.
Wartość projektu: 1 871 232,78 zł (w tym wartość dofinansowania: 1 621 532,73 zł)
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

W ramach inwestycji pt. "Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408"  wybudowano most trwały o nośności 150 kN Ponadto przebudowano drogi na łącznej długości około 150 m przed i za obiektem, przeprowadzono regulację rzeki Bierawki na odcinku po 20 m powyżej i poniżej obiektu, wybudowano dwa wjazdy oraz przeniesiono drogę gruntową w ciągu drogi powiatowej nr 2925S Smolnica - Pilchowice.

Artykuły poświęcone projektowi: