Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji projektu: czerwiec 2010 – maj 2012
Wartość projektu: 349 305,88 zł (w tym wartość dofinansowania: 296 910,00 zł)

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pracowników szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki oraz pracowników Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach. W projekcie wzięło udział 77 osób, z czego znaczącą większość, bo 90 % stanowiły kobiety.

Uczestnicy projektu ukończyli studia podyplomowe - m.in. z zakresu zarządzania oświatą, bezpieczeństwa i higieny pracy – inżynierii i zarządzania bezpieczeństwem oraz oceny i redukcji ryzyka zawodowego, tłumaczeń – języka niemieckiego, terenów zieleni, żywienia człowieka w profilaktyce zdrowotnej, filozofii i etyki, edukacji wczesnoszkolnej, nowoczesnej grafiki komputerowej - oraz kursy języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego, integracji sensorycznej, kynoterapii, ceramiki artystycznej, pedagogiki lecznicza, EEG-Biofeedback. terapii behawioralnej, emisji głosu, wspinaczki skałkowej, pływania.

PISALIŚMY O PROJEKCIE