Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko – niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych

Locally for Education. Polish - German
experiences exchange for solving special
educational needs
 
Projekt pt.: "Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych" został zrealizowany przez Powiat Gliwicki w latach 2010-2012 w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej.


         
 
Polska wersja   English version