Inni, a tacy sami w Europie

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Okres realizacji projektu: październik 2007 – lipiec 2009
Wartość projektu: 71 859,20 zł (100% dofinansowania)
 
Celem projektu było zaznajomienie uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach z podstawami języka czeskiego i uczniów czeskich z podstawami języka polskiego, a także doskonalenie języka angielskiego, poszerzenie osobistych doświadczeń uczniów poprzez wyjazdy za granicę własnego kraju i nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami o podobnych potrzebach edukacyjnych.
W projekcie uczestniczyło 31 nauczycieli i 80 uczniów.