Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 2009-2015
Wartość projektu: 324 045,73 zł (w tym wartość dofinansowania: 210 694,53 zł)

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

Dzięki realizacji projektu poprawiono bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego korzystających ze skrzyżowania dwóch dróg powiatowych - ulic 1 Maja (DP 2981S) i Wilsona (DP 2982S) w Knurowie poprzez budowę w tym miejscu asynchronicznej sygnalizacji świetlnej.

W ramach projektu sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz jej aktualizacji, opracowanie studium wykonalności, a także roboty budowlane związane z budową sygnalizacji świetlnej i roboty dodatkowe.