Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach w ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych działa telefon dla organizacji pozarządowych 32 332 66 70.

Wszelkie pytania dot. spraw związanych z działalnością organizacji proszę zgłaszać pod w/w numer telefonu lub na adres e-mailowy pcop@starostwo.gliwice.pl.W Starostwie Powiatowym w Gliwicach w ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych działa telefon dla organizacji pozarządowych 32 332 66 70.

Wszelkie pytania dot. spraw związanych z działalnością organizacji proszę zgłaszać pod w/w numer telefonu lub na adres e-mailowy pcop@starostwo.gliwice.pl.

Informacja w sprawie prania pieniędzy

Przejdź

Obowiązki stowarzyszeń

Przejdź

Informacja nt. weryfikacji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Przejdź

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka dot. skarg rodziców na naruszanie praw dzieci - członków uczniowskich klubów sportowych

Przejdź

Pismo Ministerstwa Finansów - dot. zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Czytaj więcej
Zwiń

II edycja projektu "Wspieraj lokalnie" dot. promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz wspierania organizacji pożytku publicznego

Przejdź

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie powierzone prowadzenie w 2019 r. punktów, w których w jednym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, a w dwóch świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w ramach zadania Powiatu Gliwickiego z zakresu administracji rządowej

Czytaj więcej
Zwiń

Prośba o zgłaszanie sie jednostek celem przygotowania informacji dot. jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców powiatu gliwickiego

Informacja dotycząca jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców powiatu gliwickiego

Starosta Gliwicki w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2030 ze zm.) zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gliwickiego. W związku z powyższym Starosta Gliwicki zwraca się z prośbą o zgłaszanie jednostek publicznych i niepublicznych działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów w celu aktualizacji w/w listy.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności:
•    poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne,
•    z zakresu pomocy społecznej,
•    w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
•    w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•     w ramach interwencji kryzysowej,
•    dla bezrobotnych,
•    dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
•    a także z zakresu praw konsumentów,
•     praw dziecka,
•     praw pacjenta,
•    ubezpieczeń społecznych,
•     prawa pracy,
•     prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać:
•    informację o nazwie jednostki;
•    zakres poradnictwa
•    adresy i dane kontaktowe, w tym
•    stronach internetowych i numerach telefonu
•    dni i godziny dostępności
•    kryteria dostępu do usługi
•    informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń , numerze telefonu
•    adres mailowy

Dane zgłoszeniowe proszę przekazać do 31 stycznia 2019 r.

Załącznik lista jednostek wzór do uzupełnienia.
 
Czytaj więcej
Zwiń

Informacja dot. deklaracji CIT-8 składanej przez organizacje pozarządowe

Deklaracja CIT-8 w 2019 roku
- zmiana

Od 1 stycznia 2019 roku każda organizacja pozarządowa jest zobowiązana do wysłania do urzędu skarbowego  deklaracji CIT-8 za 2018 rok wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 27 ust. 1c ustawy o CIT – o podatku dochodowym od osób prawnych).

CIT-8 za rok 2018 należy wysłać do 31.03.2019r.

Organizacja może wysłać deklarację elektronicznie poprzez:
- system e-Deklaracje
lub
- używany program księgowy, który posiada moduł wysyłania deklaracji elektronicznie.


Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga jednego podpisu elektronicznego (art. 3b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).
Podatnik ma obowiązek posiadać własny kwalifikowany podpis elektroniczny albo może wyznaczyć w tym celu pełnomocnika (na druku UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji) np. biuro rachunkowe lub prywatną osobę która ma już wyrobiony podpis elektroniczny.

Wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego  to koszt ok 300 zł, plus ewentualne opłaty za przedłużenie ważności.

 
Czytaj więcej
Zwiń

Otwarty konkurs ofert/dotacje

Konkursy

Archiwum

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert 2011

Czytaj więcej
Zwiń

II Konkurs ofert 2011

Czytaj więcej
Zwiń

Rozstrzygnięcie konkursu 2011

Czytaj więcej
Zwiń

Otwarty konkurs ofert 2011

Czytaj więcej
Zwiń

Wykaz przyznanych dotacji (II tura konkursu ofert

Czytaj więcej
Zwiń

Rozstrzygnięcie 2 konkursu ofert

Czytaj więcej
Zwiń

Rozstrzygnięcie konkursu 2010

Czytaj więcej
Zwiń

Otwarty konkurs ofert na 2010 rok

Czytaj więcej
Zwiń

Program współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 w roku

Czytaj więcej
Zwiń

Drugi konkurs ofert na 2009 rok

 • Drugi konkurs ofert na 2009 rok
Czytaj więcej
Zwiń

Wykaz przyznanych dotacji - 2009 rok

Przyznane dotacje
  
Zarząd Powiatu Gliwickiego wyłonił zadania, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na wykonanie zadań Powiatu Gliwickiego w 2009 r. Poniżej podajemy ich listę.
  
1. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
 • GOK Pilchowice - III Zlot Śląskich Rodzin Biesiadnych (1500 zł);
 • MOKiS Pyskowice - Legendy Pyskowickie „Między historią w legendą – przypadki Babci Pisko” (4000 zł);
 • Fundacja Zamek Chudów - 10 na 10 „X Jarmark średniowieczny na Zamku w Chudowie na 10-lecie Powiatu Gliwickiego” (5000 zł);
 • Centrum Kultury „Zamek w Toszku” – Brewerie Toszeckie, czyli historia o księżnej Judycie co męża szukała (1000 zł) oraz IX Powiatowy Festiwal Chórów Toszek 2009 (6000 zł);
 • Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej - Diana 2009 (1000 zł);
 • Stowarzyszenie Porada -VII Koncert Muzyki Organowej (830 zł);
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna - BIBLIOLATO 2009 Baśniowy świat Braci Grimm (1670 zł).
   
2. KULTURA FIZYCZNA I SPORT:
 • Amatorski Klub Biegacza - XVIII Bieg Młodości (3000 zł),
 • Knurowskie Towarzystwo Koszykówki - ZAMIESZANIE 2009 - Rodzinny Festyn Koszykarski (2710 zł);
 • Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śl. - XI Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia dziecka (1000 zł),
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Zoorganizowanie dwóch lotów gołębi pocztowych przez PZHGP oddz. Sośnicowice, oddz. Przyszowice, oddz. Rudziniec oraz biesiady połączonej z wręczeniem nagród dla zwycięzców (3000 zł).
  3. BEZPIECZE??STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Powiatowy w Gliwicach – Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (2700 zł), Powiatowe Zawody Ratownictwa (4400 zł), Powiatowy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” (2560 zł).
  
4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INTEGRACJA EUROPEJSKA ORAZ ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ:
 • Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno – Bliżej Europy II „Są w Europie różne prawa, prawem dziecka jest zabawa” (3500 zł),
 • LKS Wilki - VIII Wilczański Piknik Ogórkowy (2500 zł).

W kwietniu zostanie ogłoszony kolejny konkurs na realizację zadań w ramach priorytetów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO oraz KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wykaz przyznanych dotacji 2009 rok
Czytaj więcej
Zwiń

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Gliwickiego z zakresu przedsiębiorczości, integracji europejskiej oraz rozwoju społeczności lokalnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu; bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

Konkurs ofert 2017
.........................................................................................................................................................


Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

Załącznik C  do ogłoszenia – oświadczenia


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 587/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21.04.2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu na zadania publiczne Powiatu Gliwickiego na 2017 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu "Nowy start w lepszą przyszłość"

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

Załącznik C  do ogłoszenia - oświadczenia


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 grudnia 2016 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

Załącznik C do ogłoszenia - wzór oferty realizacji zadania publicznego
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

Informacja o zmianie druków w KRS

Od 1 grudnia 2014 roku obowiązują nowe wzory wniosku o rejestrację organizacji w KRS (KRS-W20), zgłoszenia sprawozdania finansowego do KRS (KRS-Z30, KRS-ZN), wniosku o rejestrację OPP (KRS-W21), poza ty: KRS-W9, KRS-WH, KRS-WM, KRS-ZM.

Konieczność wprowadzenia nowych wzorów wynika z tegorocznej nowelizacji ustawy o KRS (ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2014, poz. 1621).
Czytaj więcej
Zwiń

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

W oparciu o ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, której większość postanowień weszła w życie 20 maja br., wprowadzono istotne zmiany dla stowarzyszeń, w tym zwykłych.

Poniżej wskazano najważniejsze z nich:
1.    Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji przed dniem 20 maja br.
obowiązane są dokonać ponownego wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
w terminie do 20 maja 2018 r., tj. powinny one złożyć nowy wniosek o rejestrację wraz z wymaganymi dokumentami. Brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia starosta obowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

2.    Stowarzyszenia zwykłe utworzone po 20 maja br.:
a)    pomimo braku nadania im osobowości prawnej, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwane (tzw. ułomna osoba prawna);
b)    uzyskują środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Ponadto mogą otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
c)    w oparciu o w/w ustawę będą mogły przekształcić się w stowarzyszenia rejestrowe w razie uzyskania zgody wszystkich członków, począwszy od 01.01.2017r.;
d)    w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia starosta obowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

3.    Stowarzyszenia rejestrowe:
a)    minimalna liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia to 7 osób (dotychczas 15 osób);
b)    powołanie komitetu założycielskiego nie jest już obowiązkowe. W jego miejsce można wybrać władze stowarzyszenia. Tym bardziej, że to zarząd zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia do KRS;
c)    członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, o ile taka możliwość zostanie uwzględniona w treści statutu;
d)    uściślono jakie informacje powinien zawierać statut, w razie powołania terenowej jednostki organizacyjnej;
e)    w umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany
w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
f)    w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosowują swoje statuty do wymagań zmienionej ustawy.

    W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań określonych w art. 25 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach sąd, na wniosek starosty, może nałożyć grzywnę
w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny
(art. 1 pkt 12) ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach).        

Informacja o wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego działające na podstawie przepisów dotychczasowych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja PDF)

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego działające na podstawie przepisów dotychczasowych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja Word)


Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja PDF)

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja Word)
 
Czytaj więcej
Zwiń