Podania i zwyczaje Powiatu

Serdecznie zapraszamy do poznania najpiękniejszych legend, podań i wierzeń oraz wybranych, wciąż żywych tradycji, zwyczajów i obrzędów powiatu gliwickiego. Legendy i podania udało się zebrać i spisać, dzięki życzyliwości wielu mieszkańców naszego powiatu. Wiele tradycji i obrzędów przetrwało w niezmienionej formie, inne zostały dostosowane i zmodyfikowane do potrzeb współczesności. Co wyróżnia je spośród innych równie pięknych polskich tradycji? To, że są nasze, śląskie, niezwykle radosne, barwne, wypracowane przez lokalną społeczność, która z niezwykłym zaangażowaniem i pasją włącza się w organizację dorocznych dożynek, bawi się podczas lokalnych zabaw związanych z karnawałem, kultywuje tradycje świąteczne, czy rodzinne, związane z cyklem życia człowieka. Zachęcamy do obejrzenia filmu obrzędowego pt."Od wieńca adwentowego do dożynkowego, czyli tradycje, zwyczaje i obrzędy powiatu gliwickiego" i przeczytania dwóch albumów, pierwszego pod tym samym tytułem oraz drugiego "O dioble złośliwym i utopku życzliwym czyli legendy i wierzenia powiatu gliwickiego", a także do wysłuchania najpiękniejszych legend opowiadanych w gwarze śląskiej.

Album "O dioble złośliwym i utopku życzliwym czyli legendy i wierzenia powiatu gliwickiego" [PDF - 3,3MB

Album "Od wieńca adwentowego do dożynkowego czyli tradycje, zwyczaje i obrzędy powiatu gliwickiego" [PFD - 4,1MB]

 
Materiały zgromadzono, opracowano i opublikowano w ramach realizowanego przez Powiat Gliwicki projektu „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia - promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”, dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Priorytet IV, Działanie 3.2).
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Facebook