Pilchowice

Sołectwa:
  • Pilchowice
  • Kuźnia Nieborowska
  • Leboszowice
  • Nieborowice
  • Stanica
  • Wilcza
  • Żernica

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6
44 - 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
faks 32 235 69 38

e- mail: ug@pilchowice.pl
http://www.pilchowice.pl

Wójt - Maciej Gogulla
Przewodnicząca Rady - Agata Mosiądz-Kramorz

Powierzchnia - 6983 ha
Ludność - 11250
(wg GUS - dane z 1.01.2013 r.)

Gmina Pilchowice to siedem prężnie działających sołectw posiadających wyjątkowe walory pejzażowe i historyczne: Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Wilcza i Żernica Większość terenów znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, a dodatkowego uroku miejscowościom dodają rzeka Bierawka i malownicze potoki: Wierzbicki, Wilczański, Żernicki i potok Rudka. W Pilchowicach i Nieborowicach można również zwiedzić powojenne bunkry, w których znajdują się dzisiaj skupiska nietoperzy. W Kuźni Nieborowskiej warto zobaczyć aleję kasztanowców zwyczajnych oraz staw rybny, na którym swoje stanowisko ma malownicza roślina – kotewka, niezwykle rzadki rodzaj orzech wodnego. Gmina Pilchowice może poszczycić się też pomnikami przyrody, to m.in.: dęby szypułkowe w Żernicy oraz lipy drobnolistne w Stanicy i Żernicy. Przez sołectwo Leboszowice przebiega malownicza ścieżka edukacyjna wiodąca przez lasy aż do Smolnicy. Tutaj znajduje się też wiata o nazwie „Młynówka”, etymologia nazwy wiąże się z dawnym miejscem, gdzie kiedyś stał młyn. Dziś to malowniczy teren rekreacyjny, na którym odbywają się lokalne imprezy.

Interesujące są również historyczne losy naszej gminy – dzisiejsza siedziba gminy znajduje się w Pilchowicach, we wsi, której pierwsze wzmiankowanie datuje się na rok 1305. Przez kilka wieków, a dokładnie od XVI wieku aż do początków XX wieku, Pilchowice posiadały prawa miejskie. Dzisiaj możemy obserwować zaszłości widoczne w osadniczym układzie miejscowości, wokół której niej rozlewa się rzeka Bierawka, a uroku centrum dodaje kościół parafialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z 1780 roku z późnobarokowym i klasycystycznym wnętrzem, klasztor bonifraterski z początku XIX wieku – dzisiejszy szpital, dwór barokowo-klasycystyczny z drugiej połowy XVIII wieku, a obecnie urząd gminy oraz malownicza dawna gospoda z półkolistym wykuszem na rogu budynku w centrum wsi. Powstały tu dwa malownicze parki: Park Moritza i drugi nazywany przez pilchowiczan Parkiem Damrota. Rewitalizacja tych miejsc to wielka zasługa stowarzyszeń działających na terenie gminy. W parkach powstały place zabaw oraz – dla promocji zdrowego trybu życia – siłownie na wolnym powietrzu. Aktywniejsi mieszkańcy do swojej dyspozycji mają również boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową w Pilchowicach, Stanicy, Żernicy i Wilczy, kort tenisowy w Nieborowicach oraz boiska trawiaste w Kuźni Nieborowskiej, Pilchowicach, Stanicy, Wilczy i Żernicy. Zaś miłośnikom spokojniejszych form rekreacji polecamy spacery wokół Piaskowni lub odpoczynek na terenie malowniczo położonego Łowiska Rodzinnego przy ulicy Stanickiej. Droga z łowiska prowadzi do Stanicy, o której pierwszy raz wspomniano prawdopodobnie w 1258 roku w akcie fundacyjnym klasztoru Braci Cystersów w Rudach. Na terenie wsi na przełomie XVIII i XIX wieku powstał klasycystyczny kościół pw. św. Marcina, nad wejściem którego znajduje się trójkątny przyczółek z cysterskim kartuszem herbowym, a w wykuszach – rzeźby św. Andrzeja i Bernarda z 1802 roku. Warty uwagi jest też budynek dawnej stacji kolei wąskotorowej z lat 1897-1901 oraz późnobarokowa kaplica z XVIII wieku. Miłośnicy zabytkowej architektury sakralnej powinni udać się do drewnianych kościołów: pod wezwaniem św. Michała Archanioła (1648-61r.) w Żernicy i pod wezwaniem św. Mikołaja w Wilczy (1755r.).

Budowle historyczne i nowoczesne obiekty rekreacyjne służą dobrej atmosferze i sprawiają, że nasze sołectwa są atrakcyjnymi miejscami, w których można odpocząć. Warto jednak zaznaczyć, że największy wkład w uatrakcyjnianie gminy Pilchowice i budowanie  rodzimej tożsamości mają mieszkańcy, którzy co roku dbają, by tradycje naszych terenów były ciągle żywe. cyklicznymi imprezami  odbywających się na terenie Gminy Pilchowice są m.in. Bieg Damrota, Fakle, Kawaleryjka, Piknik Ogórkowy, Festiwal Żuru, liczne festyny rodzinne, w tym Dzień Dziecka oraz dożynki.
Facebook