Petycje

Petycje kierowane do Rady Powiatu Gliwickiego

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Gliwickiego.
 
l.p. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję* Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwiania petycji
               
               











* w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
Czytaj więcej
Zwiń

Petycje kierowane do Starosty Gliwickiego

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Gliwickiego.
 
l.p. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje* Skan petycji Przemiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwenia petycji
Rok 2016              
1. --------- Poprawa bezpieczeństwa osób pieszych w ciągu ulic 1 maja i Szpitalnej w Knurowie 14.01.2016 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji --------- Przekazana zgodnie z właściwością
Rok 2017              
1. --------- Pismo ws. petycji

Treść petycji
Bieżący remont drogi powiatowej nieutwardzonej Nr 2903S na odcinku od DW 901 do miejscowości Błażejowice 27.02.2017 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji --------- Przekazana zgodnie z właściwością


 
2. ---------

 
Wzniesienie przejść dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Al. Piastów w Knurowie 19.06.2017 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji --------- odpowiedź na petycję pismo nr WOK-RKS.152.2017 z dnia 28.07.2017
 
ROK 2018              
1. ---------- Wykonanie chodnika lub pobocza utwardzonego dla pieszych będącego fragmentem drogi powiatowej Nr 2926S 23.05.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Przekazana do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
2. ----------- Budowa chodnika i podjęcie działań celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy ul. Górnej w Rudzińcu 09.07.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ----------- Przekazana do rozpatrzenia zgodnie z właściwością





























*W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
Czytaj więcej
Zwiń