Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS na terenie Powiatu Gliwickiego w 2021 roku