Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Paczynie w 2021 roku