Ogłoszenia

Wystawianie kart zgonu - ogłoszenie dla podmiotów medycznych

Powiat Gliwicki zaprasza podmioty lecznicze oraz osoby posiadające prawo do wykonywania zawodu lekarza do składania ofert na wykonywanie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i jeżeli jest to możliwe ustaleniu jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu. Czynności będą realizowane całodobowo w granicach administracyjnych powiatu gliwickiego. Przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie są zobowiązane inne osoby, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912).

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 32 332 66 38.