Ogłoszenia

Wyłonienie podmiotu usuwającego pojazdy z dróg Powiatu Gliwickiego na parking strzeżony oraz prowadzącego parking strzeżony dla tych pojazdów w 2022 roku

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gliwicach informuje, że jednostką świadczącą usługę w zakresie usuwania pojazdów z dróg
z terenu Powiatu Gliwickiego w 2022 roku jest Firma Transportowo Usługowa „DRUZGAŁA” Alicja Druzgała z głównym miejscem wykonywania działalności w Tarnowskich Górach przy ul. Powstańców Warszawskich 58 /oddział
w Gliwicach 44-141 przy ul. Rolników 124 (tel. 695 741 790, 695 931 358).
 
Ponadto wyznaczony został parking strzeżony dla pojazdów usuwanych
z dróg terenu Powiatu Gliwickiego w 2022 roku, prowadzony przez Panią Alicję Druzgałę pod nazwą Firma Transportowo Usługowa „DRUZGAŁA” Alicja Druzgała w Gliwicach 44-141 przy ul. Rolników 124 (tel. 695 741 790, 695 931 358).

Facebook