Ogłoszenia

Wydział Komunikacji i Transportu – elektroniczna rezerwacja wizyt

Wydział Komunikacji i Transportu – elektroniczna rezerwacja wizyt

MAJĄC NA WZGLĘDZIE KONIECZNOŚĆ USPRAWNIENIA OBSŁUGI KLIENTA REKOMENDUJEMY KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REZERWACJI WIZYT – www.starostwo.gliwice.pl/kolejka
REZERWACJI NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PLANOWANĄ WIZYTĘ W URZĘDZIE.