Ogłoszenia

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - RODO

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - RODO


Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z jego treścią podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. stowarzyszenia i fundacje zbierające lub zamierzające zbierać dane osobowe stosują zapisy ww. rozporządzenia.

W celu ułatwienia stowarzyszeniom i fundacjom możliwości zapoznania sięz zagadnieniami poruszanymi w ww. rozporządzeniu poniżej podaję linki do stron internetowych, pod którymi możecie Państwo znaleźć przydatne informacje w zakresie praktycznego stosowania zapisów rozporządzenia.