Ogłoszenia

VII Wojewódzki Przegląd Kolędowy w Suszcu

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz ze Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Suszec zapraszają na VII Wojewódzki Przegląd Kolędowy, który odbędzie się 30 stycznia.

Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów i mieszkańców naszego regionu.

Przegląd jest skierowany do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich.

Impreza rozpocznie się o godz. 15:00 w sali widowiskowej GOK w Suszcu. Wstęp jest bezpłatny.