Ogłoszenia

Uwaga, objazd! Rusza remont odcinka od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice

Od 14 sierpnia na drodze powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice obowiązywać będą objazdy związane z przebudową tej drogi.

Zakres przebudowy nie pozwala na realizację prac pod ruchem lub przy połówkowym zamknięciu, dlatego konieczne jest całkowite zamknięcie drogi na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice na czas prowadzonych robót. Droga zostanie zamknięta 14 sierpnia. W związku z tym będą wprowadzone następujące objazdy:

- objazd w kierunku Łabęd ulicami: Kozielska w Sośnicowicach (DW 408), Wiejska, Kościuszki, Kozielska w Rudzińcu (droga powiatowa Nr 2918S), Gliwicka, Osiedleńcza, Kozielska w Kleszczowie (droga powiatowa Nr 2915S), Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88)

- objazd w kierunku Sośnicowic ulicami: Wyczółkowskiego, Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88), Kozielska w Gliwicach, Osiedleńcza, Gliwicka, Kozielska w Rudzińcu, Kościuszki, Wiejska, Kozielska w Sośnicowicach (DW 408).

Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice” jest firma Hucz Sp. z o. o. Sp. K. z Boronowa. Funkcję inwestora – w imieniu Powiatu Gliwickiego – pełni Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.

Planowany termin zakończenia robót – październik 2017 r.

Szczegółowy plan objazdów znajduje się na załączonym schemacie.