Ogłoszenia

Usuwanie pojazdów z dróg i parkingi dla tych pojazdów

Informacja dot. wyłonienia podmiotu usuwającego pojazdy z dróg powiatu gliwickiego na parking strzeżony oraz prowadzącego parking strzeżony dla tych pojazdów w 2019 roku

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gliwicach informuje, że jednostką świadczącą usługę w zakresie usuwania pojazdów z dróg z terenu Powiatu Gliwickiego w 2019 roku jest Pani Alicja Druzgała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo Usługowa „DRUZGAŁA” Alicja Druzgała z głównym miejscem wykonywania działalności w Tarnowskich Górach przy ul. Powstańców Warszawskich 58 /oddział w Gliwicach 44-141 przy ul. Rolników 124 (tel. 695 741 790, 695 931 358).

Ponadto wyznaczony został parking strzeżony dla pojazdów usuwanych z dróg z terenu Powiatu Gliwickiego w 2019 roku, prowadzony przez Panią Alicję Druzgałę w Gliwicach 44-141 przy ul. Rolników 124 (tel. 695 741 790, 695 931 358).