Ogłoszenia

Uchwała nr 812/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego

Facebook