Ogłoszenia

Uchwała nr 667/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27.10.2020 w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich z terenu powiatu gliwickiego pn. „Pierwsza Pomoc”