Ogłoszenia

Uchwała nr 587/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego

Poniżej znajdą Państwo treść uchwały nr 587/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21.04.2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu na zadania publiczne Powiatu Gliwickiego na 2017 r.