Ogłoszenia

Susza – rolnicy mogą składać wnioski

W związku z wystąpieniem na naszym terenie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest susza, rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód.

Wnioski o szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub w dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego należy składać do urzędów w swoich gminach i miastach (tam też dostępne są odpowiednie formularze, część z urzędów udostępniła je także na swoich stronach internetowych).

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gliwicach przypomina również, że do wniosku należy dołączyć: wniosek o płatności bezpośrednie oraz kopię umowy ubezpieczenia (jeśli zawarta) oraz o tym, że przed szacowaniem strat przez komisję (gminne komisje powołują wojewodowie) nie można rozpocząć zbiorów na polach zgłoszonych do szacowania.

W związku ze zbliżającym się terminem zbiorów, wnioski należy więc składać niezwłocznie.

W razie jakichkolwiek pytań podajemy numery kontaktowe do urzędów gmin i miast z naszego powiatu:
Urząd Gminy Gierałtowice, tel. 32 301 13 00
Urząd Miasta Knurów, tel. 32 235 10 17
Urząd Gminy Pilchowice, tel. 32 235 65 21
Urząd Miasta Pyskowice, tel. 32 332 60 00
Urząd Gminy Rudziniec, tel. 32 400 07 00
Urząd Miasta i Gminy Sośnicowice, tel. 32 238 71 91
Urząd Miasta i Gminy Toszek, tel. 32 237 80 00
Urząd Gminy Wielowieś, tel. 32 237 85 00

Ponadto na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl dostępne są kategorie gleb oraz uprawy objęte suszą w danym okresie raportowania.