Ogłoszenia

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Gliwickim

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działające na terenie Powiatu Gliwickiego będą nieczynne. Jednakże w przypadku, gdy w tygodniu, w którym działa punkt, wypadnie dzień ustawowo wolny od pracy, godziny pracy punktu zrealizowane zostaną dodatkowo zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.