Ogłoszenia

Przekazywanie przez internet wniosków do PFRON

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na:
•    dofinansowanie uczestnictwie w turnusach rehabilitacyjnych,
•    dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
w Systemie obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON" zwanego "Systemem SOW".
    
Jednocześnie informujemy, że od 1 marca 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwi wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd, także w „Systemie SOW”.
          
Przypominamy, że dostęp do "Systemu SOW" jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji - uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.