Ogłoszenia

Objazdy przebudowywanego skrzyżowania w Pyskowicach

„Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego)”

 
 
UWAGA!
Od 5 listopada 2018 r. skrzyżowanie zostanie całkowicie wyłączone z ruchu.

W związku z trwającą przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, wyznaczone zostały następujące objazdy na czas zamknięcia w/w skrzyżowania:

•    objazd w kierunku centrum miasta Pyskowice oraz m. Tworóg jadąc z Gliwic ul. Gliwicką oraz z Karchowic ul. Bytomską poprowadzony jest drogą DK94 tj. obwodnicą, następnie
•    ul. Powstańców Śląskich ul.  Rynek – ul. Nową – ul. Strzelców Bytomskich – ul.  Chopina – ul. Wojska Polskiego - ul. Wyzwolenia
•    objazd w kierunku m. Tworóg jadąc z m. Bycina ul. Mickiewicza poprowadzony jest za skrzyżowaniem z DK94 ul. Mickiewicza – ul. Armii Krajowej – ul. Rynek – ul. Nową - ul. Strzelców Bytomskich – ul. Chopina – ul. Wojska Polskiego – ul. Wyzwolenia
•    objazd w kierunku Gliwic jadąc z m. Tworóg ul. Wyzwolenia - ul. Wojska Polskiego - ul. Chopina – ul. Strzelców Bytomskich – ul. Szpitalną – ul. Armii Krajowej – ul. Mickiewicza - wyjazd z centrum miasta Pyskowice przewidziany jest ul. Mickiewicza.

Główny wykonawca robót drogowych:
HUCZ Sp. z o. o. Sp. K. 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14
tel. 34 353 92 53


Firma odpowiedzialna za oznakowanie:
Inżynieria Ruchu Drogowego Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa ul. Św. Alberta 121
tel.  601 765 629


Inspektor Nadzoru z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych:
tel. 512 731 179


Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na oznakowanie w rejonie skrzyżowań oraz o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zakończenie prac planowane jest do 10 grudnia 2018 r.