Ogłoszenia

Objazd ulicy 1 Maja w Knurowie

Od 19 kwietnia w okolicy ul. 1 Maja w Knurowie wprowadzone zostały objazdy związane z rozbudową tej drogi.

Jak już informowaliśmy, ul. 1 Maja modernizowana będzie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona. Zakres robót obejmie pełną przebudowę ok. kilometrowego odcinka drogi. Przewidziane jest poszerzenie jezdni do 7 metrów, przebudowa konstrukcji jezdni, remont ciągów pieszych, przebudowa ścieżki rowerowej. Dodatkowo, przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Kazimierza Wielkiego wydzielony zostanie pas dla pojazdów skręcających w lewo – powstanie tu wygodny lewoskręt, zwiększający płynność ruchu. Droga zyska  wyspy azylowe dla pieszych oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Nastąpi również wymiana chodników. Przy okazji remontu drogi Gmina Knurów przeprowadzi kompleksową modernizację oświetlenia na całym odcinku ul. 1 Maja, a więc aż do skrzyżowania z ul. 26-go Stycznia. Planowana jest wymiana słupów oraz instalacja nowoczesnych opraw ledowych, które poprawią widoczność i komfort korzystania z drogi. Po zakończeniu prac ta ulica uzyska całkiem nowe oblicze.

Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona” jest Przedsiębiorstwo Remontów Dróg i Mostów w Gliwicach. Funkcję inwestora – w imieniu Powiatu Gliwickiego – pełni Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.

Koszt realizacji zadania określony został na blisko 2,4 mln zł. Połowę tej kwoty Powiat Gliwicki uzyskał z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, a pozostałą połowę sfinansują Powiat Gliwicki i Miasto Knurów, wykładając na ten cel po ok. 600 tys. zł. Inwestycja ma być zakończona w lipcu br.

- Prowadzone prace będą związane z uciążliwościami dla kierowców – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Proszę więc o wyrozumiałość. Będziemy starali się ograniczyć te uciążliwości do minimum. Zapewniam wszystkich, że wynagrodzi je ostateczny efekt, jakim będzie zmodernizowana ulica 1 Maja.

Przedsiębiorstwo Remontów Dróg i Mostów w Gliwicach na czas prowadzonych prac zorganizowało konieczne objazdy. Roboty zostaną podzielone na dwa etapy przy połówkowym zajęciu jezdni i wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w kierunku od ul. Wilsona do ul. Kosmonautów, czyli w stronę Gliwic.

Etap pierwszy obejmie wyłączenie z ruchu prawego pasa jezdni ul. 1 Maja i poprowadzenie ruchu jednokierunkowo. Informować będą o tym znaki od strony skrzyżowań, począwszy od skrzyżowania z ul. Wilsona, a także z ulicami Jęczmienną i Kosmonautów. W celu zabezpieczenia dojazdu do osiedla poprowadzono dojazd do ul. Dąbrowskiego od strony ul. Kosmonautów ulicą Mieszka I. Na czas robót odcinek ul. Mieszka I będzie miał odwrócony kierunek ruchu pojazdów – od ul. Kosmonautów w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego. Umożliwi to dojazd pojazdom do 2,5 t w rejon osiedla 1000-lecia.

Drugi etap obejmie wyłączenie z ruchu lewego pasa jezdni ul. 1 Maja i poprowadzenie ruchu jednokierunkowo. W celu zabezpieczenia dojazdu do osiedla poprowadzony zostanie dojazd do ul. Kazimierza Wielkiego od strony ul. Kosmonautów ulicą Mieszka I. Również na czas tych robót odcinek ul. Mieszka I będzie miał odwrócony kierunek ruchu pojazdów.

Na cały czas trwania remontu objazd w kierunku Rybnika, Zabrza i ul. 1 Maja poprowadzono ulicami: Kosmonautów, Szpitalną i Wilsona. Komunikacja publiczna będzie poruszać się po trasie tego objazdu.
Szczegółowy plan objazdów znajduje się na załączonym schemacie.