Ogłoszenia

Nieodpłatne podręczniki

NIEODPŁATNE PODRĘCZNIKI
Kuratorium Oświaty w Katowicach posiada w swojej rezerwie podręczniki z serii „Nasza szkoła” (kl. III szkoła podstawowa) oraz podręczniki z serii „Nasz elementarz” cz. 3 i 4 (kl. I szkoła podstawowa), które mogą być wykorzystane jako materiał edukacyjny.

W związku z powyższym zachęcam szkoły, instytucje oświatowe, organizacje, stowarzyszenia do wykorzystania ww. podręczników jako materiału edukacyjnego – w celach edukacyjnych.

Zainteresowanych nieodpłatnym otrzymaniem podręczników proszę o składanie zapotrzebowania na adres:
kancelaria@kuratorium.katowice.pl
lub kontakt z koordynatorem dystrybucji w KO -  tel. 32 606 30 20.
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach – Anetta Krzemińska