Ogłoszenia

Narodowy Program Czytelnictwa

Powiat Gliwicki w 2017 roku z budżetu państwa otrzymał dotację na zakup nowości wydawniczych, niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - w wysokości 4.000 zł.

Wsparcie finansowe zostało udzielone szkole:

Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą w Knurowie
ul. Szpitalna 25
44-194 Knurów