Ogłoszenia

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2017 r.realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego

Uchwała Nr 505/2017. Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2017 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów

Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej