Ogłoszenia

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Gliwickiego z dnia 19.11.2020 r.  wraz z załącznikami
Zał. nr 1 do w/w zarządzenia - OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – 
Zał. nr 2 do w/w zarządzenia - Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej.

Materiały do pobrania: 

/materialy/_upload/ZPG_DPS_NGO.pdf