Ogłoszenia

KORONAWIRUS W POWIECIE GLIWICKIM

KORONAWIRUS W POWIECIE GLIWICKIM

Przeprowadzona w całej Polsce analiza danych dotyczących przypadków zakażeń SARS-CoV-2 wykazała różnicę na poziomie 22 tys. wyników między systemem elektronicznym,  a innymi używanymi dotychczas narzędziami zbioru danych. Zidentyfikowane rozbieżności nie wpływały w istotny sposób na ocenę sytuacji epidemiologicznej.  
Głównymi przyczynami zaistniałej sytuacji były:
-  opóźnienia w raportowaniu wyników do Inspekcji Sanitarnej przez laboratoria testujące w kierunku SARS-CoV-2, 
-  różne źródła pozyskiwania danych i potrzeba ich weryfikacji,
- różne cele zbieranych danych (m. in. statystyki zakażeń, opracowanie ognisk epidemiologicznych, w tym identyfikacja źródeł zakażeń),
- przerwy w pracy stacji sanitarno  -  epidemiologicznych spowodowane izolacją lub kwarantanną pracowników (okresowo ok. 20 proc. składu osobowego wyłączona z pracy).
Od 24 listopada br. narzędzia rejestracji danych epidemiologicznych  zostaną ujednolicone. Zidentyfikowane przypadki, które nie zostały odpowiednio wcześniej zaraportowane, zostaną 24 listopada dodane do ogólnej liczby „dodatnich wyników” .
 

Aktualne dobowe raporty zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) znajdują się na stronie Ministra Zdrowia pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2