Ogłoszenia

Informacje o zmianie siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.11.2020r. zmieni się adres siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach na następujący: ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice.

Numer telefonu pozostaje ten sam 32 3210824, jednak w związku z koniecznością przeniesienia numeru czasowo prosimy o kontaktowanie się z pracownikami PZDR Gliwice na indywidualne numery komórkowe:
Angelika Andreasik - 607630320
Dominik Kurzac - 515275923
Marta Girtler-Motyka - 601735520

Adres e-mail pozostaje ten sam: pzdr.gliwice@odr.net.pl

Aktualne pozostają również imienne adresy pracowników: a.andreasik@odr.net.pl, d.kurzac@odr.net.pl, m.girtler@odr.net.pl

Urzędy Gmin prosimy o informowanie rolników o zaistniałych zmianach bezpośrednio jak również poprzez sołtysów.

Za ewentualne utrudnienia w okresie przejściowym serdecznie przepraszamy.