Ogłoszenia

Informacja sygnalna Powiatowego Urządu Pracy w Gliwicach dot. zawodów deficytowych i nadyżkowych za II półrocze 2019 w Powiecie Gliwickim i mieście Gliwice