Ogłoszenia

Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zasad wstępu oraz bezpieczeństwa dla uczestników sesji oraz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Gliwickiego.

Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zasad wstępu oraz bezpieczeństwa dla uczestników sesji oraz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Gliwickiego.