Ogłoszenia

Informacja dla organizacji pozarządowych

Informacja dla organizacji pozarządowych dot. prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego