Ogłoszenia

Edukacja konsumencka dla seniorów - spotkania


Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach nawiązało współpracę z Komendą Miejską Policji w Gliwicach dotyczącą ochrony konsumentów – seniorów.

W ramach tej współpracy, w maju i czerwcu br., planowane są cykliczne spotkania przeznaczone dla konsumentów – seniorów. Starsze osoby są bowiem najbardziej narażone na oszustwa przy zawieraniu umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwadze oraz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu, podczas tych spotkań pracownik Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Edyta Wietschorke-Gołąb, postara się zobrazować istniejące dla osób starszych zagrożenia oraz przedstawić, w jaki sposób reagować, aby nie zostać ofiarą nieuczciwych akwizytorów.

Szczegółowe informacje o terminach i miejscach spotkań dostępne są pod numerem: (32) 332-66-81.