Ogłoszenia

Darmowa rehabilitacja

Pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym z woj. śląskiego – w tym i z naszego powiatu – mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji w ramach projektu badawczego, prowadzonego w Przychodni Technomex w Gliwicach.

W ramach projektu, realizowanego przez WSB w Dąbrowie Górniczej, AWF Katowice i Firmę Technomex Gliwice, przewiduje się udział pacjenta w 6-tygodniowej terapii chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu. Terapia będzie się odbywać w cyklach: 2 tygodnie terapii/2 tygodnie przerwy. Kryteria udziału w niej to: wzrost pacjenta min. 148 cm i wiek od 8 lat; możliwość samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą (przejścia co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub z przytrzymaniem za jedną rękę przez osobę towarzyszącą); brak przeciwwskazań do przeprowadzenia treningu chodu ze strony narządu ruchu lub innych narządów; możliwość współpracy ze strony dziecka (spełnianie poleceń); pisemna zgoda rodziców/opiekunów dziecka na udział w badaniach oraz opublikowanie anonimowych zdjęć lub filmu z terapii i badań dziecka.

- Dzięki uzyskanym przez naszą firmę dotacjom unijnym możemy pomóc potrzebującym pacjentom naszego regionu w tej ciężkiej chorobie, jakiej doświadczają przez całe życie – mówi Piotr Kozioł, dyrektor ds. projektów unijnych w PHU Technomex. - W ramach bezpłatnej terapii uczestnicy skorzystają z najnowocześniejszych światowych rozwiązań,  dedykowanych w terapii chodu. Tego typu edukacja chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu dostępna jest tylko w kilkunastu ośrodkach na terenie całego kraju i nie jest refundowana przez NFZ. Możemy być dumni z tego, że w powiecie gliwickim są realizowane ambitne projekty, które lansują najnowsze światowe rozwiązania, a mieszkańcy mają powszechny dostęp do tych technologii.

Szczegółowe informacje w materiałach zamieszczonych poniżej oraz pod nr. tel. 694 483 101, e-mail: rejestracja@drogadosprawnosci.pl, mpdz.technomex.pl.

.