Ogłoszenia

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że na terenie województwa śląskiego – w tym również w powiecie gliwickim, 2 stycznia br. rozpoczęły się badania ankietowe realizowane przez ankieterów GUS. Potrwają one do soboty, 20 stycznia br.

- Badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach odbywa się na terenie całego kraju. Jego celem jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w IV kwartale 2017 r. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa Polaków w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżowaniem – informuje Główny Urząd Statystyczny w Katowicach.

Jeśli więc, do Państwa drzwi zapuka ankieter GUS (musi mieć legitymację!) i poprosi o udział w badaniach ankietowych dot. udziału w podróżach, można mu zaufać.

Bliższe informacje dostępne na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach/. W przypadku pytań, można także dzwonić na nr Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych tel. 32 77 91 233 lub 32 77 91 234.